Jak si stojí ČR v hodnocení Evropské komise za 2016

Evropská komise zveřejnila „Country reports“
Národní zprávy tzv. country reports se staly součástí inovovaného procesu Evropského semestru. Komise tím dává prostor vládám i sociálním partnerům, aby se seznámili s hodnocením národního reformního úsilí, a současně vysílá signál, kam bude svá směrovat specifická doporučení. Komise chválí ČR za důraz na posílení fiskálního rámce a opatření na zvýšení atraktivity učitelské profese.

Koncem října odeslaly členské státy do Bruselu své zprávy o implementaci Národního programu reforem za rok 2016. V polovině listopadu zveřejnila Evropská komise svůj balíček k zahájení v pořadí již sedmého semestru. Součástí balíčku byla i Roční analýza růstu, která obecně směrovala svá doporučení do třech prioritních oblastí: investice, strukturální reformy a odpovědné fiskální politiky.

Evropská komise zveřejnila 22. února 2017 očekávané národní zprávy, ve kterých hodnotí míru dosaženého pokroku ve strukturálních reformách s důrazem na implementaci loňských specifických doporučení.

Jak obstála Česká republika?
Komise považuje hospodářský růst ČR stále za robustní i přes zpomalení v roce 2016. Hlavním tahounem růstu zůstává domácí poptávka. Pokud dle očekávání porostou investice v letech 2017 a 2018 a růst spotřeby domácností zůstane stabilní, předpokládá Komise akceleraci růstů na 2,6%, resp. 2,7%. Také pokud jde o trh práce, jsou výsledky v posledních letech uspokojivé, nicméně se zvyšuje riziko nedostatků některých profesí na trhu práce. V roce 2016 měla Česká republika nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU – 4%. Růst mezd akceleroval, ale jen umírněně vzhledem k současné nepružnosti na trhu práce. Nezaměstnanost včetně dlouhodobé nezaměstnanosti klesá a Česká republika bude mít i nadále nejnižší míru chudoby v EU. Inflace akcelerovala a Česká národní banka signalizuje, že nezruší svá kursová opatření dříve než ve druhém čtvrtletí 2017.

Loňská doporučení tak na tři mínus
Pokud jde o loňská doporučení, tak Komise oceňuje výrazný pokrok jen ve dvou oblastech – v posilování fiskálního rámce a přijetí opatření na zvýšení atraktivity učitelského povolání. Naopak v dalších oblastech vidí jen omezený pokrok, například v zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, ve snižování regulatorních a administrativní překážek pro investice, zejména v oblasti dopravy a energetiky, v dostupnosti služeb e-govementu, zlepšování praxe v oblasti veřejných zakázek, řízení systémů V&V a usnadňování vazby mezi akademickou sférou a podniky. Jen málo se pokročilo, pokud jde o přijetí anti-korupční reforem, zvýšení účasti na trhu práce podzastoupených skupin, zejména žen, a v opatřeních pro zvýšení inkluse dětí s postižením, a romských dětí, do běžných škol i předškolních zařízeních.

Více informací v publikaci "Country reports".

Vladimíra Drbalová
poradkyně GŘ pro Mezinárodní organizace a EU

Kateřina Křivanová
/
kategorie Evropská komise
zpět