Komise zveřejnila Evropský pilíř sociálních práv


Evropská komise (EK, Komise) zveřejnila ve středu 26. dubna 2017 balík návrhů k Evropskému pilíři sociálních práv a víceméně potvrdila návrhy předcházející veřejné konzultaci. Zaměstnavatelé jsou od počátku k návrhům skeptičtí. Pravou je, že Komise nedokázala zajistit Evropě růst a tvorbu pracovních míst. Žádný pilíř ani sociální politiky nemohou přinést udržitelné pracovní příležitosti, které dnes evropští občané potřebují především. Komise zveřejnila i první z reflexních dokumentů navazujících na Bílou knihu předsedy Junckera o sociální dimenzi, aniž by souběžně zveřejnila reflexi k dalšímu prohlubování Hospodářské měnové unie. Tím narušila evropským byznysem požadovanou vyváženost diskuse o ekonomické a sociální vizi Evropy.
 

V březnu 2016 představila Komise svůj první návrh iniciativy Evropský pilíř sociálních práv a zahájila široké konzultace se sociálními partnery a občanskou společností. Cílem iniciativy je přehodnotit sociální aquis  a přizpůsobit jej novým trendům v sociální politice a ve světě práce. Konzultace otevřela především polemiku o zakotvení pilíře. Odbory volali po legislativě a vymahatelnosti, zaměstnavatelé po provádění reforem na bázi transparentních referenčních rámců

Evropská komise nyní přišla s konkrétními návrhy, které adresuje primárně členům eurozóny, ale iniciativa je otevřená všem členským státům. Balík zahrnuje ústřední sdělení k celému balíčku, doporučení EK ke zřízení Evropského pilíře sociálních práv postaveného jako vodítka pro členské státy k účinnější konvergenci, společnou politickou proklamaci všech tří EU institucí (EK, Rady a EP), sociální výsledkovou tabuli členských států v sociální oblasti a tři pracovní dokumenty Komise shrnující výsledky veřejné konzultace, zvolenou metodologii a komentující jednotlivé  principy.


Společně s Evropským pilířem sociálních práv zveřejnila Komise i řadu legislativních a nelegislativních návrhů v souladu se svým pracovním programem na rok 2017: soubor opatření ke slaďování pracovního a soukromého života, přístup k sociální ochraně, písemná forma pracovní smlouvy a interpretační sdělení k pracovní době.

Prezidentka BusinessEurope Emma Marcegaglia komentovala zveřejnění nové iniciativy Komise slovy:
Lidé chtějí především práci a prosperitu, ne nějakou špatnou legislativu podkopávající tvorbu pracovních míst. Dohoda o rodičovské dovolené revidovaná v roce 2010 přinese zaměstnavatelům dalekosáhlé povinnosti. Překračujíc rámec dohody podkopá konkurenceschopnost a otázka dávek sociálního zabezpečení a dalších mechanismů finančních náhrad je v národní kompetenci. Mnohé členské státy si nebudou jednoduše moci dovolit poskytovat danou úroveň nemocenských dávek pro lidi na rodičovské dovolené.  My se nyní ocitáme v neuvěřitelné situaci. Komise, která chce oživit sociální dialog, ve skutečnosti ohrozí tento klíčový nástroj umožňující sjednávání autonomních dohod mezi sociálními partnery. Dalším paradoxem je, že stejná Komise, která požaduje od členských států udržitelnost veřejných financí, nyní navrhuje dodatečné sociální výdaje, které nebudou moci financovat.“   

 

Více informací:
Zastřešující sdělení k Evropskému pilíři sociálních práv
Ostatní části balíčku
Reflexní dokument k sociální dimenzi Evropy
Soubor návrhů zakotvených již v pracovním programu EK na rok 2017
Tisková zpráva Evropská asociace malých a středních podniků a řemesel UEAPME

Vladimíra Drbalová
poradkyně generální ředitelky pro mezinárodní organizace a EU

Kateřina Pavlíková
/
kategorie Evropská komise
zpět