Evropský semestr zahájen: ČR bez ekonomických nerovnováh

Evropská komise zveřejnila dne 22. 11. 2017 balíček dokumentů týkající se koordinace ekonomických záležitostí v EU. Tímto podzimním balíčkem startuje již 8. cyklus evropského semestru - cyklus koordinace hospodářských politik, který vrcholí počátkem léta vydáním ekonomických doporučení pro jednotlivé členské státy.

Hospodářský růst je stále silnější. Hospodářství eurozóny je na dobré cestě dosáhnout letos nejrychlejšího tempa růstu za uplynulé desetiletí. K těmto dobrým výsledkům přispívá odolná soukromá spotřeba, silný celosvětový růst a klesající nezaměstnanost. Ekonomiky všech členských států jsou na vzestupu a situace na trhu práce se zlepšuje.

  • Roční analýza růstu 2018 startuje Evropský semestr 2018. V současnosti rostou ekonomiky všech členských států EU, eurozóna roste nejrychleji za 10 let. Nezaměstnanost je nejnižší od roku 2008 (7,5 % v EU). Evropském semestru klade vyšší důraz na sociální otázky a zaměstnanost. Zpráva o zaměstnanosti poprvé uvádí do praxe srovnávací přehled sociálních ukazatelů jako jeden z nástrojů k provádění evropského pilíře sociálních práv.
  • Fiskální situace zemí EU se dále zlepšuje. Celkový deficit zemí eurozóny klesl pod 1 % HDP, v porovnání s 6 % HDP v roce 2010.
  • Komise navrhuje ukončení procedury nadměrného deficitu u Velké Británie, v této proceduře by tak mělo nadále zůstat pouze Španělsko a Francie.
  • Komise zhodnotila návrhy rozpočtových plánů zemí eurozóny. U šesti zemí (BE, FR, IT, AT, PT, SI) návrhy rozpočtu na 2018 nejsou v souladu s Paktem růstu a stability. Nadměrný deficit v roce 2018 nadále zůstane problémem u Francie. Kritérium nadměrného dluhu nebude splňovat Belgie a Itálie, přičemž u Itálie Komise kvůli znepokojivému zadlužení plnění kritéria zhodnotí znovu již na jaře. Makroekonomické nerovnováhy: Podle Zprávy mechanismu varování nedošlo za poslední rok k výraznějším změnám. Hloubkový přezkum doporučuje Komise stejným 12 zemím jako loni. Česká republika je hodnocena jako země bez rizika makroekonomických nerovnováh. Avšak oproti loňsku, kdy měla všechny indikátory makroekonomických nerovnováh v bezpečných mezích, letos čistý štít kazí vysoký růst cen nemovitostí.
  • Doporučení pro eurozónu: Držet celkovou neutrální fiskální pozici, bojovat proti agresivnímu daňovému plánování, dokončit jednotný trh a bankovní unii, snižovat nerovnováhy v obchodních bilancích a zajistit rovný přístup na trh práce. Komise doporučuje při plném respektování vnitřního trhu Unie a otevřeným a transparentním způsobem vůči členským státům mimo eurozónu urychleně pokročit v práci na dokončení hospodářské a měnové unie.
Soubor dokumentů:
 
Vladimíra Drbalová
Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropská komise
zpět