Komise přichází s vizí evropského energetického prostoru

Energetická unie založená na důvěře a solidaritě a důvěryhodný regulatorní rámec.

Komise zveřejnila dlouho očekávaný balíček legislativních a nelegislativních návrhů na vytvoření evropské energetické unie, jakéhosi celoevropského energetického prostoru přesahujícího hranice Evropské unie. Je třeba se odpoutat od současného roztříštěného systému charakterizovaného nekoordinovanými politikami vycházejícími z úzkých národních zájmů a vedoucího k národním překážkám a energeticky izolovaným oblastem.

Vizí Komise jsou silné konkurenceschopné podniky po celé Evropě vyvíjející výrobky a technologie v zájmu energetické účinnosti a nízkouhlíkových technologií budoucnosti, a to ruku v ruce s pracovními místy a dovednostmi zítřka.

Strategie energetické unie, která by měla reagovat na budoucí výzvy, má pět dimenzí:

  1.       energetická bezpečnost, solidarita a důvěra,
  2.       vnitřní energetický trh,
  3.       energetická účinnost jako příspěvek k omezení poptávky po energiích,
  4.       dekarbonizace ekonomiky
  5.       a výzkum a inovace.

Komise přináší 12 konkrétních opatření, mezi nimiž je i nový legislativní návrh pro dosažení cíle energetické účinnosti do roku 2030, legislativa na posílení bezpečnosti dodávek elektřiny, legislativa na vytvoření nového evropského trhu a zlepšení efektivity evropského energetického regulatorního rámce, legislativa k dosažení cílů snižování emisí skleníkových plynů odsouhlasených Evropskou radou v říjnu 2014. Komise přichází i s nelegislativními iniciativami jako např. „Inteligentní financování pro inteligentní budovy“ nebo progresivní strategii výzkumu a inovací v oblasti energií a klimatu.

pdfSdělení Evropské komise k energetické unii117.8 KB (AJ)

Dokumenty Evropské komise k energetické unii

pdfTisková zpráva BUSINESSEUROPE203.58 KB (AJ)

pdfStanovisko BUSINESSEUROPE k energetické unii202.31 KB (AJ)

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU 

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět