Digitální šance pro Evropu

Dlouho očekávaný digitální balíček 


Evropský byznys vítá novou strategii Evropské komise pro digitální vnitřní trh, představenou 6. 5. 2015. Cílem strategie je zaměřit se na okruh iniciativ, které by zajistily, že Evropa co nejlépe využije příležitost, kterou nabízí digitální ekonomika v zájmu dodatečného růstu, konkurenceschopnosti, investic a inovací. Probíhající čtvrtá průmyslová revoluce znamená digitální transformaci průmyslu v Evropě a pomůže zajistit, aby průmysl a služby, včetně malých a středních podniků, byly efektivní. V roce 2025 by zpracovatelský průmysl mohl vytvořit přidanou hodnotu ve výši 1,25 bilionu euro. Pokud se však nepodaří digitální transformaci využít jako výhodu, můžeme do roku 2025 potenciálně ztratit až 600 miliard euro, což by znamenalo ztrátu více než 10 % průmyslové základny Evropy.

Strategie představuje seznam akcí sdružených kolem témat, jako jsou důvěra, elektronický obchod, digitální inovace, digitální ekonomika, e-společnost, přístup a konektivita. Strategie sama o sobě neobsahuje konkrétní legislativní návrhy, ale specifická doporučení budou následovat v průběhu roku 2015 a 2016. Jako první je plánován návrh ke kybernetické bezpečnosti na podzim tohoto roku. Strategie přináší i řadu nových důležitých prvků: digitalizaci průmyslu, omezení přístupu k obsahu na základě zeměpisné lokalizace (tzv. „geo-blocking“), možnost prodávat on-line na vnitřním trhu jako doma (tzv. „home option“), autorská práva, digitální platformy a nový režim pro DPH. 

BUSINESSEUROPE, Konfederace evropského podnikání, již v prosinci 2014 představila svůj poziční dokument o prioritách digitální ekonomiky – Doporučení pro prosperující evropskou digitální ekonomiku. Současně oslovila místopředsedu Evropské komise odpovědného za digitální vnitřní trh Andruse Ansipa dopisem, ve kterém přivítala důraz nové Komise na digitální ekonomiku a představila velká očekávání byznysu, pokud jde o návazné legislativní kroky.

pdfDopis BUSINESSEUROPE adresovaný A. Ansipovi 275.64 KB(pdfPříloha dopisu315.87 KB) (AJ)

pdfDoporučení BUSINESSEUROPE pro prosperující evropskou digitální ekonomiku529.57 KB (AJ)

pdfSdělení Evropské komise "Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě"364.53 KB
pdfPracovní dokument útvarů Komise "Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě - analýza a důkazy"2.23 MB(AJ)

Digitální balíček Evropské komise

Stanovisko SP ČR ke strategii pro jednotný digitální trh
Stanovisko SP ČR k návrhu obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět