Regulatorní balíček pro Evropu

Opatření, nástroje a instituty ke zlepšení právní úpravy v Evropě

Evropská komise plní své domácí úkoly a přináší balík opatření, nových nástrojů a institutů na zkvalitnění regulace v Evropě. Bere na sebe závazek implementovat zásady zlepšování právní úpravy a vyzývá k akci i ostatní instituce EU. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker postavil svou novou agendu pro Evropu na spravedlivé regulaci a zkvalitnění podnikatelského prostředí. Po balíčku opatření k energetické unii, digitálnímu jednotnému trhu a společné migrační politice zveřejnila Komise dne 19. 5. 2015 sdělení „Zlepšování právní úpravy k dosažení lepších výsledků: agenda EU“ (KOM(2015) 215.) Hlavní sdělení doprovází sdělení o meziinstitucionální dohodě o zlepšování právní úpravy a tři pracovní dokumenty spojené s vytvořením, strukturou a fungováním platformy REFIT (Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů) a vytvořením, složením a posláním výboru pro regulatorní kontrolu (tzv. regulatory scrutiny board“), který bude posuzovat kvalitu hodnocení dopadů.

Politické priority směrují akce Komise na výzvy, kterým dnes EU čelí. Zlepšování právní úpravy je nástroj, který vytváří základ pro dobře načasované a zdravé politické rozhodnutí – ale nikdy ho nemůže nahradit. Ve svém sdělení Komise přináší další opatření pro zavádění lepších pravidel pro lepší výsledky. Komise bude pokračovat v otevírání procesu vytváření politik, naslouchat, a spolupracovat s těmi, kteří implementují a využívají legislativu EU. Nový pohled napříč všemi oblastmi politik může odhalit potřebu zlepšit existující opatření. Za posledních deset let Komise sice vytvořila komplexní sadu nástrojů a postupů pro zajištění zlepšení právní úpravy, které již přinesly pozitivní výsledky. Komise se ale rozhodla jít ještě dále. Vzala na sebe politickou odpovědnost za implementaci zásad a postupů zlepšování právní úpravy do své práce a volá všechny instituce a členské státy, aby učinily to samé.

Generální ředitel BUSINESSEUROPE Markus Beyrer návrh Komise komentoval slovy: „Zlepšování právní úpravy je zásadní pro zlepšení konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti. Všechny instituce EU musí spolupracovat tak, aby se zlepšování právní úpravy stalo hlavním bodem politické agendy. Mnoho iniciativ uvedených v nové strategii, vítáme, a to včetně lepších hodnocení dopadů v celém legislativním procesu a nezávislejšího kvalitního poradenství na zlepšování legislativy EU.“

pdfSdělení "Zlepšování právní úpravy k dosažení lepších výsledků: agenda EU"436.66 KB

Balíček Evropské komise ke zlepšování právní úpravy

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět