Modré karty EU a migrace pracovních sil

Veřejná konzultace EK k oblasti migrace pracovních sil otevřena do 21.srpna.

S cílem vypracovat novou evropskou politiku legální migrace v rámci Evropského programu pro migraci z května 2015 a revidovat směrnici o tzv. modrých kartách (směrnice 2009/50/ES) zjišťuje Evropská komise názory evropské veřejnosti na otázky spojené s ekonomickou migrací.  Jde zejména o způsob, jak zaměstnavatelé hledají pracovníky, které potřebují, jak se migranti mohou dozvědět o pracovních místech a postupech, jejichž splnění je podmínkou vstupu na území EU, jak rychle a snadno jsou migrantům uznány kvalifikace atd.

Zvláštní část konzultace se zaměřuje přímo na systém modrých karet EU, který je nastaven pro příjem státních příslušníků zemí mimo EU s vyšší odbornou kvalifikací, získanou vysokoškolským studiem nebo odbornou praxí. Modrá karta EU usnadňuje postup přijímání a mobilitu vysoce kvalifikovaných migrantů a jejich rodinných příslušníků díky harmonizaci pravidel upravujících podmínky vstupu a pobytu na území celé EU a díky právnímu statusu a právům, které na základě této karty obdrží. Efektivnost fungování modré karty ovlivňuje řada problémů, což v celosvětovém měřítku snižuje atraktivitu EU pro vysoce kvalifikované pracovníky. Na mnohé nedostatky upozornila Evropská komise již ve své zprávě přijaté v květnu 2014.

Záměrem Komise je zatraktivnit EU jako cílovou destinaci pro talentované a kvalifikované lidi. Odpovědi získané v rámci konzultace mohou napomoci tomu, aby politika EU přistupovala k ekonomické migraci efektivněji a přispěla k dosažení cílů zaměstnanosti EU.

Do konzultace je možné se zapojit do 21. 8. 2015 vyplněním on-line dotazníku, odpovědi mohou být i v českém jazyce.

Veřejná konzultace týkající se tzv. modré karty EU a evropských politik v oblasti migrace pracovních sil

pdfEvropský program pro migraci408.86 KB
pdfSměrnice o modrých kartách851.27 KB + pdfZpráva o provádění směrnice420.67 KB (2014)

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět