Jednotný trh zboží a služeb v měnících se podmínkách

Komise přináší nové návrhy, aby jednotný evropský trh přinesl více příležitostí pro lidi i podniky.Evropská komise zveřejnila dne 28. 10. 2015 dlouho očekávaný balíček opatření na zvýšení výkonnosti jednotného trhu EU „Zlepšení jednotného trhu: Více příležitostí pro lidi a podniky“ (KOM(2015) 550). Může se zdát, že tento kvazi třetí Akt pro jednotný trh jednoduše navazuje na předchozí akty z roku 2011 a 2012, nová strategie však vidí fungování jednotného trhu daleko komplexněji, jako předpoklad pro realizaci dalších strategií EU, a to  dokončování hospodářské a měnové unie, strategií v digitální oblasti, oběhovém hospodářství, mobilitě, obchodě a investicích apod. v zájmu růstu, zaměstnanosti a posílení postavení EU ve světě.

Jednotný trh musí být revidován a modernizován tak, aby se zlepšilo fungování trhu zboží a služeb a současně zaručila ochrana lidí. Nová strategie se proto zaměřuje na cílené akce ve třech oblastech: 1) vytváření příležitostí pro spotřebitele, odborníky a podniky, 2) podněcování a umožňování modernizací a inovací, které Evropa potřebuje, 3) zaručení takové praktické realizace, aby z toho měli prospěch spotřebitelé a podniky ve svém každodenním životě.

pdfPodrobnější informace k nové strategii vnitřního trhu520.57 KB

pdfSdělení „Zlepšení jednotného trhu: Více příležitostí pro lidi a podniky“ (KOM(2015) 550)457.95 KB (AJ) + pdfpracovní dokument Komise1.44 MB (AJ)

pdfZpráva 2015: „Integrace na vnitřním trhu a konkurenceschopnost v EU a jejích členských státech“3.44 MB (AJ)

pdfPozice BUSINESSEUROPE606.36 KB (AJ)

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět