Vzniká Evropský portál investičních projektů

Předkladatelům umožní získat potenciální investory po celém světě. Spuštění se očekává v únoru.

Evropský portál investičních projektů (European Investment Project Portal, EIPP) vzniká podle článku 15 nařízení (EU) 2015/1017 z 25. 6. 2015 a Rozhodnutí Komise (EU) 2015/1214 z 22. 7. 2015. Bude sloužit jako evropský adresář investičních projektů a jako platforma pro propagaci a párování investičních příležitostí. Hlavním cílem portálu je stimulovat a urychlit vývoj a realizaci investičních projektů v Unii, a tím přispět k vyšší zaměstnanosti a hospodářskému růstu.

Zřízení tohoto portálu je dalším významným krokem v realizaci investičního plánu pro Evropu. Jeho záměr představil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v listopadu 2014, legislativa byla schválena v létě 2015, včetně ustavení Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), jehož prostřednictvím budou Evropskou investiční bankou poskytovány další úvěry.

pdfPodrobná informace k EIPP293.45 KB 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice

pdfEIPP One- pager 99.96 KB(AJ)

pdfVodítka k předkládání projektů do EIPP222.83 KB (AJ)

pdfPřihlašovací formulář471.24 KB (AJ)

Web EIPP (AJ)

Další informace na webu SP ČR: Evropský fond pro strategické investice – příležitost pro podniky

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět