Country by country reporting

Tlak na transparentnost nadnárodních skupin podniků se zvyšuje.


Evropská komise (EK) se domnívá, že je nutné, více než kdy jindy, v zájmu boje proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování posílit spolupráci mezi daňovými úřady členských států.

Součástí balíčku EK proti daňovým únikům je proto i návrh směrnice KOM(2016) 25, která novelizuje směrnici Rady 2011/16/EU týkající se automatické výměny informací v oblasti daní. Legislativa EU podporuje jak spolupráci členských států při jejich úsilí při výběru daní, tak výměnu informací mezi nimi.

Návrh směrnice KOM (2016) 25 je také v souladu s vývojem na mezinárodní úrovni. Dne 5. 10. 2015 prezentovalo OECD závěrečnou zprávu o Akčním plánu proti daňové erozi a převádění zisků (BEPS). Jedná se o největší iniciativu zaměřenou na modifikaci existujících mezinárodních daňových pravidel za poslední roky. V listopadu schválili balíček OECD lídři G20.

pdfPodrobnější informace359.5 KB

pdfSdělení COM(2016) 25 639.81 KB(AJ)

Komisař Moscovici představil opatření proti daňovým únikům

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět