NE revizi směrnice o vysílání pracovníků


Svaz průmyslu a dopravy ČR se spolu s partnery z Irska, Litvy, Lotyšska, Malty, Portugalska a Slovenska připojil k iniciativě polského Lewiatanu proti revizi směrnice o vysílání pracovníků plánované v rámci pracovního programu Evropské komise pro tento rok.

Ve společném dopise adresovaném komisařce pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssen, místopředsedovi Komise odpovědnému za euro a sociální dialog Valdisu Dombrovskisovi a komisařce pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbietě Bieńkowské vyjádřili nesouhlas se zavedením principu „stejné mzdy za stejnou práci na stejném místě“. Jsou přesvědčeni, že místo zavedení tohoto nejasného a nebezpečného principu by se Evropská komise měla zaměřit spíše na plnou implementaci tzv. vynucovací směrnice (Enforcement Directive), která by podstatně zlepšila situaci vysílaných pracovníků, aniž by tím vznikly další překážky pro podniky poskytující služby v zahraničí. Svazy plně podporují odstranění všech ilegálních praktik, ale jsou proti omezení legální soutěže na vnitřním trhu EU a nepodporují aktuální rétoriku Komise, která spojuje vysílání pracovníků se „sociálním dumpingem“. 

Svazy vyzývají Komisi, aby se zdržela navrhované revize směrnice o vysílání pracovníků, neboť náklady této iniciativy jak pro ekonomiku EU, tak jednotlivých členských zemí, by mohly v kontextu hospodářského zpomalení podstatně převážit nad jejími diskutabilními výhodami.

pdfDopis 8 svazů491.34 KB (AJ)

Zpráva Evropského parlamentu o sociálním dumpingu v EU

Dopis Evropských sociálních partnerů

Důsledky revize směrnice o vysílání pracovníků

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět