Vysílání pracovníků: kostky jsou vrženy

Návrh, který rozdělí Evropu. 

Evropská komise přichází s návrhem na novelu směrnice o vysílání pracovníků, který znovu a nadlouho rozdělí Evropu, zvýší náklady a právní nejistotu vysílajícím podnikům, naruší vnitřní trh, omezí poskytování služeb přes hranice, a podkope zdravou hospodářskou soutěž. A to všechno pro 1,9 milionů ročně vysílaných pracovníků. K hlavním návrhům novely patří omezení doby vysílání na 24 měsíců, nahrazení ustanovení o minimální mzdě ustanovením o odměně nezbytné pro ochranu pracovníka, nová pravidla pro subdodavatelské řetězce a agentury práce. Svaz průmyslu a dopravy ČR se netají svým zklamáním a obavami, jaké dopady to bude mít na podniky a poskytovatele služeb v České republice a v Evropě.

Komise však ve svých bohulibých záměrech zapomněla na to, že její program Nový start pro Evropu je postaven na premise, že Komise se bude zabývat jen velkými věcmi, hlavním principem legislativního procesu bude lepší a účelnější legislativa a bude podporovat jen konsensuální a rychle průchodné návrhy.

pdfNávrh směrnice (COM(2016) 128)169 KB (AJ)

pdfPodrobněji k tématu539.84 KB

Stanovisko SP ČR k návrhu směrnice měnící směrnici 96/71/ES

Průzkum mezi podniky (do 15.4.2016)

Národní konvent o pracovní mobilitě

NE revizi směrnice o vysílání pracovníků

Další informace na webu Komise

Vladimíra Drbalová

Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět