Žlutá karta pro revizi směrnice o vysílání pracovníků

11 národních parlamentů se postavilo na podporu principu subsidiarity


Národní parlamenty členských států vyjádřily za silné podpory zaměstnavatelských a podnikatelských organizací svůj názor na návrh Evropské komise na revizi směrnice 96/71/EC o vysílání pracovníků za účelem poskytování služeb a dosáhly požadovaného prahu k tomu, aby Komise přehodnotila svůj návrh a dala rozhodnutí, co dál. Komise ke směrnici v roce 2014 vydala komplementární tzv. prováděcí směrnici, které měla napravit nedostatky především v administrativní spolupráci členských států, přístupu k informacím a vymahatelnosti.

Předseda Komise Juncker šel však ještě dál, jeho velkým volebním slibem bylo provést komplexní revizi vysílací směrnice pod praporem „stejné mzdy za stejnou práci na stejném místě“, a to i přes to, že u prováděcí směrnice nevypršela transpoziční doba, nekonsultoval evropské sociální partnery a původní směrnice týkající se 1,9 milionů pracovníků v Evropě si stále zachovala svoji účelnost a rozhodně nepatří mezi ty velké věci („Big things“), na které by se měla Evropská komise soustředit.

Nicméně Komise váhala a dlouho politicky přešlapovala, než dne 8. 3. 2016 vydala svůj návrh COM(2016) 128  na cílenou revizi směrnice, který přináší zásadní změny, které by dostaly podniky do dlouhodobé právní nejistoty a zvýšily by jejich  administrativní a finanční náklady. Byznys mobilizuje, protože směrnice porušuje principy proporcionality a národní parlamenty tedy nyní využívají svého institutu na posílení demokracie v Evropě a vysílají jasný signál Komisi, aby svůj návrh stáhla.

Svaz průmyslu a dopravy ČR svou aktivitou doma i na evropské úrovni výrazně přispěl k rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR připojit se k této „žluté vlně“. Nyní se čeká na zpolitizovanou Evropskou komisi, jak rozhodne.

Vysílání pracovníků: kostky jsou vrženy

Stanovisko BUSINESSEUROPE

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy



Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět