Rada pro zeměstnanost, sociální věci, zdraví a ochranu spotřebitele

Obecný přístup k tripartitním agenturám, zpráva o pokroku revize směrnice o vysílání pracovníků


Dne 8. 12. 2016 zasedne v Bruselu Rada pro zaměstnanost, sociální věci, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO), část zaměstnanost a sociální věci. Pokud jde o legislativní návrhy, snahou EPSCO bude dosáhnout obecného přístupu ke třem návrhům nařízení Evropského parlamentu a Rady k tripartitním agenturám - Evropské nadaci pro zlepšování životních a pracovních podmínek (Eurofound), Evropskému centru pro rozvoj odborné přípravy (Cedefop) a Evropské agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA). Účelem revize nařízení je dosáhnout větší přehlednosti, koherence, efektivity a transparentnosti v evropském systému agentur. Evropská komise (dále jen EK) představí zprávu o pokroku k návrhu směrnice týkající se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb, která by měla přispět k odstranění překážek na vnitřním trhu. Další zpráva o pokroku se bude týkat návrhu směrnice o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk a sexuální orientaci.

EPSCO se bude věnovat i zprávě o pokroku k tolik diskutovanému návrhu EK na revizi směrnice o vysílání pracovníků 96/71/ES. Po zamítavé reakci EK k odůvodněným návrhům národních parlamentů (žlutým kartám) z června 2016 probíhala od září do listopadu intenzivní jednání v Radě. I přes maximální snahu slovenského předsednictví (dále jen SK PRES) a několikrát revidovaný kompromisní návrh založený především na duálním režimu – krátkodobých a dlouhodobých – vysílání, se nepodařilo v Radě pokročit. Návrh SK PRES nepodpořily jak státy volající po revizi směrnice, tak samotná EK. Další postup bude tedy na maltském předsednictví.

V nelegislativní části EPSCO proběhne politická debata k evropskému pilíři sociálních práv a výměna názorů k evropskému semestru 2017, roční analýze růstu (AGS) a návrhu zprávy o zaměstnanosti (JER). V obecné části bude EK informovat o iniciativě pro mládež. EPSCO  ve svých závěrech podpoří sdělení EK o posílené iniciativě pro mládež připravované na prosinec 2016.

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy
Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět