Rada pro konkurenceschopnost o podnikatelském prostředí

Ve dnech 2. a 3. května 2019 se v Bukurešti koná neformální jednání ministrů průmyslu členských států EU. Ministři povedou diskuse o podnikatelském prostředí, nových iniciativách pro MSP, interakci mezi průmyslem a dlouhodobou klimatickou politikou EU v kontextu vnitřního trhu.

Pracovní program zahájí plenární panel k podnikatelskému prostředí, malým a středním podnikům, start-upům a scale-upům a jejich příspěvku ke konkurenceschopnosti EU. Evropská komise zveřejnila v roce 2008 sdělení nazvané „Mysli nejprve na malé - Evropský akt pro malé podniky“ (SBA), jehož cílem bylo představit komplexní přístup k politice malých a středních podniků v EU. V září 2014 vyhlásila Komise veřejnou konzultaci s cílem získat zpětnou vazbu, jak změnit iniciativu SBA pro Evropu, aby i nadále působila jako silná evropská politika na podporu malých a středních podniků a podnikatelů v období 2015–2020. Začínající podniky (tstart-ups), které se rychle rozvíjejí do větších firem (scale-ups), vytvářejí ve srovnání s ostatními firmami mnohem více nových pracovních míst. V listopadu 2018 vydala Komise sdělení Budoucí evropští lídři: Iniciativa pro začínající a rychle se rozvíjející podniky.

V rámci pracovního oběda proběhne diskuse o interakci mezi průmyslovou politikou a dlouhodobou klimatickou politikou EU s cílem vypracovat Cestovní mapu pro energeticky náročná odvětví. V listopadu 2018 zveřejnila Evropská komise sdělení „Čistá planeta pro všechny: Evropská dlouhodobá vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky“. Cílem sdělení není stanovit konkrétní nové cíle, nýbrž vytvořit strategickou vizi a poskytnout jasnou představu o dlouhodobém směřování a konkrétních možnostech přechodu ke klimatické neutralitě.

Odpoledním plenární panel se zaměří na téma integrovaného přístupu k vnitřnímu trhu v kontextu průmyslové politiky a lepšího vymáhání pravidel. Silný a efektivně fungující vnitřní trh je základním kamenem integrované, udržitelné a konkurenceschopné průmyslové základny EU a přispívá k jejímu úspěchu na celosvětové úrovni. Jednotný trh usnadňuje integraci a rozvoj evropských hodnotových řetězců, což pomáhá zajistit, aby průmysl a související služby zůstaly v EU. V tomto ohledu je vnitřní trh rovněž velmi důležitý pro MSP, který jim nabízí příležitosti k rozvoji, v případě potřeby integraci v hodnotových řetězcích a rozšíření.

Vladimíra Drbalová
Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropská rada
zpět