Rada pro konkurenceschopnost o reprezentativních žalobách a strategickém programu inovací a externí dimenzi konkurenceschopnosti

Ve dnech 28. - 29. 11. 2019 se v Bruselu koná Rada pro konkurenceschopnost.

V části vnitřního trhu a průmyslu se ministři pokusí o dosažení obecného přístupu ke dvěma legislativním bodům – k návrhu směrnice o reprezentativních žalobách na ochranu zájmů spotřebitelů a návrhu revize účetní směrnice zavádějící povinné zveřejňování některých daňových informací nadnárodními podniky. V nelegislativní části se uskuteční diskuse o externí dimenzi evropské konkurenceschopnosti. Na agendě bude i informace o aktivitách EK v zájmu zlepšení regulace cestovního ruchu. Pracovní oběd bude věnován politikám malých a středních podniků.

Část výzkum začne legislativním bodem, kterým je přijetí částečného obecného přístupu k návrhu nařízení o Evropském inovačním a technologickém institutu (EIT). Druhým legislativním bodem jednání je zpráva o pokroku k rozhodnutí o Strategickém programu inovací EIT (SIA). Třetím legislativním bodem bude přijetí částečného obecného přístupu k recitálům a Příloze IV týkající se synergií návrhu nařízení ustanovujícím 9. rámcový program EU pro výzkum a inovace „Horizon Europe“.

Na programu jednání jsou dále dva nelegislativní body – diskuse o návrhu nařízení, kterým se ustanovuje program EURATOM pro výzkum a odbornou přípravu, a přijetí závěrů Rady k aktualizované strategii EU pro biohospodářství.

Dopis evropského BusinessEurope adresovaný FI PRES

Přípravu na COMPET provází tradičně i poselství evropského byznysu ve formě dopisu adresovaného Timu Harakkovi, finskému ministru po hospodářské záležitosti a zaměstnanost.

Dopis navazuje na poselství BusinessEurope před zářijovým COMPET, které volalo po mobilizaci všech hybných sil zajišťujících dlouhodobý ekonomický růst jako předpoklad pro generování investic nezbytných pro sociální rozvoj a ochranu životního prostředí. Listopadové poselství, v situaci, kdy ustavení nové Komise a její politický mandát jsou ve skluzu, vyjadřuje silné znepokojení nad současnými trendy v politickém rozhodování, které podkopávají samotné základy jednotného trhu.

Příkladem je oslabování a zpochybňování článků TFEU 56-57, pokud jde o poskytování služeb přes hranice či plánová revize E-Commnerce směrnice (nově Akt pro digitální služby).Členské státy musí respektovat pravidla a Komise musí přijmout zásadní silná opatření, aby se tak dělo ve všech členských státech.

Dopis se věnuje i současnému vývoji v oblasti ochrany spotřebitele, který nevede ani k odstranění fragmentace, ani k vytvoření rovného prostředí. Byznys pochybuje i o polickém směrování v oblasti podávání finančních informací daňovým správám nadnárodními podniky Country-by country reporting i o výsledku jednání o e-Privacy, který negativně omezí inovační potenciál v EU. Dopis zmiňuje i externí dimenzi konkurenceschopnosti EU a pléduje za obchod založený na pravidlech.

Příloha: dopis BusinessEurope na FI PRES

Vladimíra Drbalová

Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropská rada
zpět