Evropská rada a Sociální Summit v Portu 7. 8. 5. 2021

Neformální jednání členů Evropské rady v Portu, která se uskuteční 8. května 2021, má dát politický impuls k posílení provádění Evropského pilíře sociálních práv (EPSP).

Deklarace, která má být na jednání přijata, zdůrazňuje jednotu a solidaritu EU v boji proti pandemii covid-19 a v kontextu přechodů k zelené a digitální ekonomice. Rychlá reakce EU od vypuknutí pandemie pomohla zachránit řadu životů, pracovních míst i podniků. Základy pro spravedlivé a udržitelné oživení a posílení odolnosti ekonomik EU pomohlo zejména schválení nového víceletého finančního rámce a jeho specifického Nástroje pro oživení a odolnost.

Sociální Summit 7. 5. 2021

Sociální summit v kongresovém centru Porta zahájí portugalský premiér António Costa a prezidentka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyen. Dále se svými příspěvky vystoupí prezident Evropského parlamentu David Sassoli a viceprezident EK Valdis Dombrovskis K závazku naplňování Evropského pilíře sociálních práv (EPSP) vystoupí komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit. Konference bude pokračovat formou panelových diskusí – práce a zaměstnanost, kvalifikace a inovace, blahobyt a sociální ochrana.

Deklarace společného závazku

Deklarace vyjadřuje ER vůli pokračovat v naplňování zásad EPSP na národní úrovni a vítá Akční plán EPSP jako vhodný kompas pro další provádění EPSP. Návrh deklarace dále upozorňuje na významnou úlohu, kterou při monitorování implementace zásad EPSP budou hrát hlavní cíle navržené Komisí v Akčním plánu EPSP. V oblasti zaměstnanosti nastává čas přechodu od ochrany pracovních míst před pandemií covid-19 k podpoře tvorby nových pracovních míst.

Dovednosti jsou klíčové v kontextu probíhajících přechodů k zelené a digitální ekonomice k plnému využití vznikajících příležitostí, je proto třeba podporovat celoživotní učení, zvyšování a změny kvalifikace. Digitalizace a rozvoj ekonomiky platforem kladou nové nároky i na oblast posílení práv pracovníků, systémy sociální ochrany a zdraví a bezpečnost. ER vyjadřuje vůli pokračovat v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení, zejména proti chudobě a sociálnímu vyloučení dětí a zranitelných skupin.

Další část návrhu deklarace potvrzuje závazek EU k dalšímu rozvoji politik na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže a k řešení situace mladých lidí, kteří jsou výrazně postiženi dopady krize spojené s pandemií covid-19.

V závěrech Evropská rada vyzdvihne význam monitorování dosaženého pokroku při naplňování EPSP a stanovených hlavních cílů do roku 2030. Evropská rada vítá příspěvek sociálních partnerů ve formě společného návrhu sady ukazatelů pro měření hospodářského, sociálního a environmentálního pokroku.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropská rada
zpět