Sociální Summit v Portu: Společná deklarace

Neformální jednání členů Evropské rady, které se uskutečnilo 8. května 2021 v Portu, dalo politický impuls k posílení provádění Evropského pilíře sociálních práv (EPSP). Neformální Evropské radě předcházel Sociální summit, který zahájili portugalský premiér António Costa a presidentka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyen. Se svými příspěvky vystoupili president EP David Sassoli a vicepresident EK Valdis Dombrovskis. Závazek k naplňování Evropského pilíře sociálních práv přednesl komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit.

Deklarace, která byla na jednání přijata, zdůrazňuje jednotu a solidaritu EU v boji proti pandemii covid-19 a v kontextu přechodů k zelené a digitální ekonomice. Rychlá reakce EU od vypuknutí pandemie pomohla zachránit řadu životů, pracovních míst i podniků. Základy pro spravedlivé a udržitelné oživení a posílení odolnosti ekonomik EU pomohlo zejména schválení nového víceletého finančního rámce a jeho specifického Nástroje pro oživení a odolnost.

Deklarace společného závazku

Deklarace vyjadřuje ER vůli pokračovat v naplňování zásad EPSP na národní úrovni a vítá Akční plán EPSP jako vhodný kompas pro další provádění EPSP. Návrh deklarace dále upozorňuje na významnou úlohu, kterou při monitorování implementace zásad EPSP budou hrát hlavní cíle navržené Komisí v Akčním plánu EPSP. V oblasti zaměstnanosti nastává čas přechodu od ochrany pracovních míst před pandemií covid-19 k podpoře tvorby nových pracovních míst.

Dovednosti jsou klíčové v kontextu probíhajících přechodů k zelené a digitální ekonomice k plnému využití vznikajících příležitostí, je proto třeba podporovat celoživotní učení, zvyšování a změny kvalifikace. Digitalizace a rozvoj ekonomiky platforem kladou nové nároky i na oblast posílení práv pracovníků, systémy sociální ochrany a zdraví a bezpečnost. ER vyjadřuje vůli pokračovat v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení, zejména proti chudobě a sociálnímu vyloučení dětí a zranitelných skupin.

Další část návrhu deklarace potvrzuje závazek EU k dalšímu rozvoji politik na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže a k řešení situace mladých lidí, kteří jsou výrazně postiženi dopady krize spojené s pandemií covid-19.

Evropská rada ve svých závěrech vyzdvihla význam monitorování dosaženého pokroku při naplňování EPSP a stanovených hlavních cílů do roku 2030. ER vítá příspěvek sociálních partnerů ve formě společného návrhu sady ukazatelů pro měření hospodářského, sociálního a environmentálního pokroku.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropská rada
zpět