Mimořádné zasedání Evropské rady

Hlavní body jednání budou COVID-19, změna klimatu, Rusko a vztahy EU a Spojené království. Mimořádné zasedání Evropské rady proběhne  24. a 25. května 2021 v Bruselu.

COVID-19

S cílem zajistit členským státům přístup k vakcínám proti covid-19 uzavřela Komise jménem členských států APA (Advance Purchase Agreement) s jednotlivými výrobci, na jejichž základě si vyhradila právo na nákup dávek očkovacích látek v rámci záruk předběžného nákupu (ESI). Komise také úzce spolupracuje s průmyslovým odvětvím na posílení výrobní kapacity vakcín v EU a zahájila práce na předvídání a řešení nových variant viru. Dne 3. května Komise uveřejnila revidovaný návrh doporučení o digitálním zeleném certifikátu dne 3. května a v jeho rámci navrhuje povolit vstup do EU nejen všem osobám cestujícím ze zemí s dobrou epidemiologickou situací, ale také těm, kteří mají kompletní očkovací schéma vakcínou registrovanou v EU.

Změna klimatu

Lze očekávat, že hlavní debata proběhne o budoucí podobně nařízení o sdílení úsilí. Nařízení zahrnuje přibližně 60 % všech emisí skleníkových plynů v EU (zbytek je zahrnut v systému EU-ETS a LULUCF), tedy převážně v oblasti dopravy, budov, průmyslu a odpadu. Stávající podoba nařízení se nastavena tak, aby do roku 2030 umožnila splnit klimatický cíl snížení emisí skleníkových plynů o 40 %. Revizi nařízení avizovala EK již v rámci balíčku Fit for 55. Ve smyslu sdělení Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030, lze očekávat, že Komise navrhne jednak zúžení sektorů zahrnutých v ESR (vyjmutí sektoru budov a dopravy a jejich následné zařazené do EU-ETS), navýšení cíle snížení emisí do roku 2030 a změnu vzorce a výchozích dat pro výpočet národních příspěvků.

Rusko

V souvislosti s kauzou Vrbětice delegace CZ zdůrazní v rámci konference potřebu aktivní politiky institucí EU vůči Rusku s vlastní agendou a rozhodným vystupováním a současně požádá EK, aby vypracovala návrh dlouhodobé strategie vůči Rusku, která bude založena na stále platných pěti principech vztahů EU-Rusko a bude klást důraz na kombinaci podpory společných hodnot a obrany společných zájmů.

Vztahy EU-Spojené království

Celkem byly sjednány tři dohody – hlavní Dohoda o obchodu a spolupráci (TCA), k ní doplňková Dohoda o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací a samostatná Dohoda o spolupráci pro bezpečné a mírové využití jaderné energie.

Poselství evropského byznysu na prezidenta Evropské rady

BusinessEurope adresoval své tradiční poselství formou dopisu na prezidenta ER Charlese Michela, ve kterém vítá signály, že se Evropa začíná zotavovat z COVID krize a je ten pravý čas podniknout kroky k solidní obnově. Pokud jde o COVID-19 volá po zajištění interoperabilního celoevropského certifikátu (vakcína, test, imunita). Evropa splní cíl vakcinace dospělých (70 %) do konce léta, ale je třeba podpořit mezinárodní přístup k vakcínám. V oblasti klimatu BuinessEurope vyzývá ČS, aby využily zelené tranzice jako motoru růstu a aby k nařízení o Síleném úsilí (ESR) přistupoval primárně z hlediska nákladové účinnosti. BusinessEurope uvítal dokončení ratifikace dohody o obchodu a spolupráci (TCA) mezi EU-UK. Pokud jde o Rusko, byznys neoperuje ve vakuu a věří, že EU přijme rozhodnutí, která budou proporcionální bez zásadních dopadů a zpětných efektů.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropská rada
zpět