Evropská rada o aktuální epidemické situaci, vlastních zdrojích a migraci, Turecku a Rusku

Zasedání Evropské rady a eurosummitu se uskuteční v Bruselu ve dnech  24. a 25. června 2021.

V rámci prvního bodu jednání bude podána informace o aktuální epidemické situaci v Evropě, situaci v očkování a EU digitálním certifikátu. 15. června 2021 zveřejnila Komise sdělení o prvních ponaučeních získaných v souvislosti s pandemií covidu-19 za posledních 18 měsíců. Obsahem sdělení je shrnutí kroků, které EU učinila v reakci na krizi spojenou s pandemií onemocnění covid-19 a dále shrnutí ponaučení a návrh dalších kroků do budoucna. Zpráva zejména zdůrazňuje, že možnost rychlejšího odhalování a účinnější reakce na podobné problémy si v budoucnu vyžádá důkladný celosvětový zdravotní dozor.

Dalším důležitým bodem jednání bude rozhodnutí o vlastních zdrojích. V rámci nástroje na podporu ekonomického oživení NextGenerationEU (NGEU) bude investována bezprecedentní částka 750 mld. EUR, která má pomoci napravit bezprostřední hospodářské a sociální škody způsobené pandemií covidu-19. Na financování nástroje NGEU si bude EK jménem EU půjčovat na trzích, a to za výhodnějších úrokových sazeb, než jakých by dosáhla většina ČS. Podmínkou toho, aby si mohla EK peníze za výhodný úrok vypůjčit, byla ratifikace rozhodnutí o vlastních zdrojích (ORD) ČS dne 31. května 2021. To umožní navýšit zdroje unijního rozpočtu a díky tomu v budoucnu společný dluh splácet.

Na programu jednání ER bude i reforma migrační politiky ve světle nového Paktu pro azyl a migraci a informace o aktuální situaci na hlavních migračních trasách. Obecným trendem, který lze předpokládat pro nadcházející letní sezonu, je celkové zvýšení migračního tlaku na členské země EU vlivem sezonně podmíněného zvýšeného pohybu na hlavních migračních trasách. Celková situace je rovněž podmíněna vývojem v hlavních (zdrojových) zemích původu, jakým je např. Afghánistán, či Sýrie.

ER se bude zabývat vztahy s Tureckem v reakci na jeho zájem o deeskalaci vztahů s EU. V souladu se svými závěry z května 2021 se Evropská rada na základě zprávy vysokého představitele a Komise vrátí ke vztahům s Ruskem na červnovém zasedání.

Dopis Evropského byznysu na předsedu ER Charlese Michela

BusinessEurope tradičně oslovil svým dopisem předsedu ER Charlese Michela, ve kterém reaguje na agendu ER z perspektivy zaměstnavatelů a podnikatelů v Evropě. Evropský byznys naléhá na EU, aby zahájila nezbytné akce k ekonomickému oživení po krizi COVID-19 a účelně využila evropské fondy pro obnovu a zmírnila dopady nepříznivého mezinárodního napětí na růst a zaměstnanost. Byznys volá po rychlé operabilitě EU digitálního certifikátu a to v zájmu obnovení plně funkčního jednotného trhu. Nicméně i když se vyhlídky pro ekonomiky a občany zlepšily, Evropa stále funguje pod úrovní, kterou dosahovala před pandemií. Mnoho pracovníků a podniků je stále zasaženo krizí a proto je zásadní zabránit předčasnému ukončení podpůrných opatření.

 

kategorie Evropská rada
zpět