Průmyslová konkurenceschopnost centrem politik EU

Rada pro konkurenceschopnost (Brusel, 25. – 26. 9. 2014).

Zářijová Rada pro konkurenceschopnost bude mít na programu politickou diskusi o  zohledňování konkurenceschopnosti průmyslu ve všech politikách podloženou zprávou o konkurenceschopnosti 2014. K tématu budou přijaty závěry Rady. Druhá politická rozprava se bude zabývat přezkumem strategie Evropa 2020 v polovině implementačního období.

Komise představí zprávu o fungování nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, předsednictví bude informovat o výsledku červencové konference „Spolupráce Evropské unie v oblasti práv spotřebitele“, Komise bude prezentovat zprávu „Nový program pro evropskou obranu“ – Prováděcí harmonogram ke sdělení „Směrem ke konkurenceschopnějšímu a účinnějšímu odvětví obrany a bezpečnosti“, bude podána informace o provádění patentového balíčku a o přípravě Investičního programu pro Evropu. Tématem pracovního obědu vedoucích bude rozšíření ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty. Část věnovaná vědě a výzkumu se bude věnovat sdělení Komise „Výzkum a inovace jako zdroje obnoveného růstu“ a druhé zprávě o pokroku v Evropském výzkumném prostoru.

Byznys čeká jasný signál k obnově průmyslu v Evropě

Svaz průmyslu a dopravy ČR zastupující zájmy podniků operujících v České republice, platforma střední a východní Evropy (tzv. CEE-Iniciativy) a BUSINESSEUROPE – Konfederace evropského podnikání očekávají, že Rada přijme silné závěry a jasný závazek na obnovu silné průmyslové základny v Evropě, na promítnutí průmyslové konkurenceschopnosti do všech politik EU a posílení mandátu Rady pro konkurenceschopnost.

V nově zveřejněné zprávě Evropské komise o konkurenceschopnosti členských států 2014 v souvislosti s reindustrializací Evropy se říká, že i přes různou průmyslovou výkonnost mají členské státy stejné problémy spočívající v nedostatku investic, přístupu k financím, přístupu na trhy, cenách energií a potřebě strukturálních reforem.

Průmysl a služby navázané na průmyslovou výrobu prospívají ekonomikám a výrazně přispívají k exportům členských států EU. To je důvodem, proč si EU vytýčila za svůj cíl zvýšit do roku 2020 podíl svého průmyslu na HDP na 20 %.

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR z 16. 9. 2014

Dopis CEE-Iniciativy z 19. 9. 2014 (AJ) [pdf 134 kB]

Dopis BUSINESSEUROPE z 16. 9. 2014 (AJ) [pdf 217 kB]

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět