Rada pro zaměstnanost EPSCO 16. 10. 2014 Lucemburk

Revize strategie Evropa 2020, vyhodnocení evropského semestru, příprava tripartitního sociálního summitu a setkání ministrů práce a sociálních věcí G-20.

Dne 16. října 2014 se v Lucemburku uskuteční řádné zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) ve složení ministrů pro zaměstnanost a sociální věci. Na agendě je pouze jeden legislativní návrh, ke kterému by měl být schválen obecný přístup.  Jde o návrh na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní.

Platforma by měla zajistit zapojení všech příslušných orgánů ze všech členských států. Členské státy by měly být v platformě zastoupeny jedním kontaktním místem, které by koordinovalo zapojení všech příslušných národních orgánů podílejících se na prevenci a potírání nehlášené práce. Fungování sekretariátu, který by napomáhal práci platformy, by zajišťovala Komise.

V rámci nelegislativní části jednání bude Rada EPSCO diskutovat střednědobý přezkum strategie Evropa 2020 včetně revize evropského semestru. Strategie Evropa 2020 v roce 2010 navázala na předchozí Lisabonskou strategii a jejím cílem je posílení hospodářského růstu a zaměstnanosti v Evropě. Při zahájení strategie v roce 2010 bylo dohodnuto, že hlavní její prvky a nástroje (zejména Integrované směry pro růst a zaměstnanost) budou stabilní po dobu 5 let. V roce 2015 by tedy mělo dojít k přezkumu strategie, jehož přípravu zahajuje italské předsednictví (IT PRES) prostřednictvím politické debaty ve všech příslušných formacích Rady. IT PRES připraví souhrnný podklad pro prosincovou Evropskou radu. Členové a členky EPSCO by měli reagovat na několik základních otázek – zda je strategie přínosná a efektivně implementovaná, jak naplnily vlajkové iniciativy - Mládí v pohybu, Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa a Evropská platforma pro boj proti chudobě – svůj účel, jak lépe začlenit revidovanou strategii do evropského semestru, je potřeba zjednodušení a zefektivnění procesu?

V rámci jednání Rady EPSCO bude také podána zpráva Výboru pro sociální ochranu o reformách v oblasti sociální politiky pro spravedlivější a konkurenceschopnější Evropu. IT PRES bude informovat o plánovaném Tripartitním sociálním summitu ve dnech 23. – 24. 10. 2014 v Bruselu a o závěrech jednání ministrů práce a sociálních věcí G-20 v září v Melbourne.

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy - Mezinárodní organizace a EU

 

Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět