11 členských států proti dopadům zákona SRN o minimální mzdě

Dopis 18 ministrů z 11 členských zemí EU spolkové ministryni práce a sociálních věcí a spolkovému ministru dopravy

Tento týden adresovalo 18 ministrů a ministryň z 11 členských zemí EU (Bulharska, Chorvatska, České republiky, Estonska, Maďarska, Litvy, Polska, Rumunska, Řecka, Slovenska a Slovinska) společný dopis paní Andree Nahles, spolkové ministryni práce a sociálních věcí, a panu Alexandru Dobridtovi, spolkovému ministru dopravy, o dopadech spolkového zákona o minimální mzdě na dopravu v Evropské unii.

V úvodu dopisu deklarovaly své ocenění všech legislativních iniciativ směřujících k lepší ochraně zaměstnanců, včetně regulace minimální mzdy sloužící k tomu účelu.

Současně však s přijetím a aplikací zákona o minimální mzdě (Mindestlohngesetz) od 1. 1. 2015 na území Spolkové republiky Německo vyjadřují své znepokojení, pokud jde o rozsah nových regulatorních opatření v souvislosti s mezinárodní obchodní přepravou. Ačkoliv uznávají právo každého státu na přijímání opatření zaručující lepší ochranu zaměstnanců, tato regulace nesmí být v rozporu s právem EU. Právní jistota a ochrana jednoty a růstu vnitřního trhu EU by měla zůstat společným cílem.

Nová pravidla jdou proti tomuto cíli, jsou neodůvodněná a mají rozsáhlé dopady na mezinárodní dopravu. Nová regulace bude mít v širším kontextu dopad na celý vnitřní trh, na provozování dopravy a ceny dopravních služeb.

V dopise členské státy současně ocenily rozhodnutí spolkové vlády pozastavit aplikaci nového zákona o minimální mzdě na čistý tranzit až do okamžiku, kdy Evropská komise dokončí šetření o kompatibilitě zákona s právem EU.

pdfPlné znění dopisu368.2 KB (AJ)

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy - Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět