Rada pro konkurenceschopnost 2. - 3. 3. 2015

O vnitřním trhu, digitálním věku a digitalizaci průmyslu   

Rada pro konkurenceschopnost bude mít na agendě dvě politické rozpravy - k tématu Jednotný trh EU, kterábude zahrnovat Roční analýzu růstu 2015, a k  tématu Průmyslová politika v rámci strategie EU pro jednotný digitální trh.  Komise uvede veřejnou konzultaci k iniciativě na podporu malých a středních podniků.

V Roční analýze růstu 2015 Evropská komise vytyčila následující tři hlavní pilíře hospodářské a sociální politiky EU: 1) koordinovanou podporu investic; 2) urychlení provádění strukturálních reforem a 3) provádění odpovědné fiskální politiky. K vytvoření nových příležitostí pro růst a zaměstnanost povede pokrok na národní i evropské úrovni v oblastech služeb, energetiky, telekomunikací, digitální ekonomiky a zlepšování podmínek pro podnikání.

Připravované závěry k vnitřnímu trhu identifikují směr, kterým by se členské státy a Evropská komise měly v oblasti vnitřního trhu dále vydat a na co konkrétně se zaměřit s ohledem na začátek nového legislativního období a program Evropské komise.  Závěry potvrzují potřebu dále prohlubovat jednotný trh a zdůrazňují význam efektivního regulatorního rámce, správnou a včasnou implementaci legislativy, potřebu užívání inteligentní regulace a odstraňování nadměrné regulatorní zátěže.   

Průmyslová politika EU patří do popředí zájmu Evropské komise. Základním předpokladem pro zajištění růstu a tvorby pracovních míst v EU je konkurenceschopný průmysl. Efektivní zapojení průmyslové politiky v kontextu jiných politik EU je stěžejní, a to zejména s ohledem na zvýšení výkonnosti a integrity průmyslu EU. Jedním z příkladů, jak toho dosáhnout, je zefektivnění a začlenění průmyslové politiky do budoucí strategie pro jednotný digitální trh. Digitalizace průmyslu příznivě ovlivňuje výkonnost všech hospodářských odvětví a v obecné rovině prospívá i společnosti. Z hlediska podniků má přechod na digitalizaci vliv na všechny jejich oblasti, funkce a procesy.

V oblasti vědy a inovací budou ministři diskutovat o propojení Unie inovací a Evropského výzkumného prostoru.  Komise vyzve členské státy zaměřit se na strukturální reformy jejích systémů výzkumu a inovací a zlepšit kvalitu jejích strategií v této oblasti.

BUSINESSEUROPE adresuje Radě svá pravidelná doporučení, která zdůrazňují, že průmyslová konkurenceschopnost, digitalizace a jednotný trh jsou motory evropské konkurenceschopnosti. Evropská komise musí rozvinout jednotný trh ve všech jeho dimenzích a přijmout lepší regulatorní agendu.

pdfPoselství BUSINESSEUROPE875.42 KB (AJ)

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy - Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět