Květnová Rada pro konkurenceschopnost

Digitální transformace evropského průmyslu.

Dne 28. května 2015 v Bruselu zasedne Rada pro konkurenceschopnost (COMPET) v sestavě ministrů odpovědných za oblast vnitřního trhu a průmyslu.

V legislativní části je na pořadu jednání Rady přijetí obecného přístupu k nařízení balíčku k bezpečnosti spotřebních výrobků a dozoru nad vnitřním trhem s těmito výrobky a k návrhu směrnice o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. Rada se bude snažit o dosažení politické dohody o návrhu směrnice o souborných cestovních službách a cestách s asistovanou přípravou. V nelegislativní části půjde o přijetí návrhu závěrů k digitální transformaci evropského průmyslu a diskusi o Strategii jednotného digitálního trhu. Lotyšské předsednictví podá informaci o aktuálním stavu legislativních návrhů balíčku k ochranným známkám. Komise bude informovat o pokroku v implementaci sdělení „Směrem ke konkurenceschopnějšímu a účinnějšímu odvětví obrany a bezpečnosti“ a v provádění jednotného patentu.

Svaz průmyslu a dopravy ČR sleduje pozorně zejména výsledek jednání kolem směrnice o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (SUP). Cílem je usnadnit zakládání jednočlenných kapitálových společností v zahraničí pro všechny potenciální zakladatele, a zejména pro malé a střední podniky (MSP), a přispívat k postupnému odstraňování omezení svobody usazování, pokud jde o podmínky zřizování dceřiných společností na území členských států. Návrh je jedním ze závazků Komise v rámci iniciativy pro malé a střední podniky („Small Business Act“) vytvořit jednoduchý, flexibilní a jednotný nástroj pro MSP usnadňující jejich přeshraniční aktivity. Svaz podporuje i pozici České republiky k balíčku k bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem (opatření Aktu pro jednotný trh II) týkající se článku 7 – „povinnost uvádět na výrobku zemi původu“. Dopadová studie Evropské komise neprokázala souvislost mezi touto povinností a  větší bezpečností a dohledatelností výrobků.

BUSINESSEUROPE tradičně adresuje Radě pro konkurenceschopnost své poselství formou dopisu paní Daně Reizniece – Ozola, ministryni hospodářství Lotyšska. Poselství BUSINESSEUROPE se zaměřilo na digitalizaci ekonomiky a prolínání průmyslové konkurenceschopnosti do všech politik. Jednotný digitální trh by měl umožnit digitální transformaci průmyslu.

pdfDopis BUSINESSEUROPE797.22 KB

pdfPředběžné závěry k Jednotnému digitálnímu trhu105.64 KB

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět