Rada pro konkurenceschopnost (COMPET)

Půldenní maraton - rychle a efektivně o vnitřním trhu a prověrce konkurenceschopnosti.Dne 1. října 2015 v Lucemburku zasedne Rada pro konkurenceschopnost (COMPET) ve složení ministrů odpovědných za oblast vnitřního trhu a průmyslu. Ústředním bodem agendy bude diskuse o prověrce konkurenceschopnosti, jejímiž hlavními tématy budou aktuální informace o hospodářském vývoji a systematické zohledňování otázek konkurenceschopnosti průmyslu ve všech relevantních politikách. Následovat bude výměna názorů k tématu zlepšování právní úpravy („better regulation“), která by se měla soustředit především na možnosti přínosů lepší regulace pro fungování vnitřního trhu a s tím spojený růst malých a středních podniků. Komise seznámí s aktuálním stavem implementace Jednotného patentu.

Ministři naváží na diskusi k digitální transformaci průmyslu zahájenou v rámci Lotyšského předsednictví. V oblasti vnitřního trhu je pro evropský byznys klíčová Strategie pro vnitřní trh se zbožím a službami, , kterou plánuje Evropská komise schválit 27. října 2015. Intenzivním jednáním bude předcházet pracovní snídaně na téma digitálního trhu a zasedání bude zakončeno pracovním obědem k revizi systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS).

BUSINESSEUROPE, Konfederace evropského podnikání, zaslala své tradiční poselství panu Étiennu Schneiderovi, místopředsedovi vlády a ministru hospodářství a zahraničního obchodu Lucemburska. BUSINESSEUROPE velmi vítá, že se nyní „prověrka“ konkurenceschopnosti bude na zasedáních Rady pro konkurenceschopnost objevovat pravidelně. Prověrka konkurenceschopnosti však nesmí být omezena jen na diskusi, aniž by následovaly konkrétní akce, chce-li se dosáhnout pokroku v systematickém zohledňování otázek konkurenceschopnosti průmyslu ve všech relevantních politikách.

pdfPodrobnější informace k agendě Rady pro konkurenceschopnost491.41 KB

pdfDopis BUSINESSEUROPE448.66 KB (AJ)

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět