Priority nizozemského předsednictví v Radě EU

 Prioritami migrace, inovace, eurozóna, klima a energetika.

Předsednictví Rady EU se 1. ledna po Lucembursku ujímá Nizozemsko, země, která byla u samých počátků evropské integrace.  

Určujícím rámcem pro priority Nizozemska v Radě EU je 18-timěsíční program předsednické Trojky, program pro tři po sobě jdoucí předsednické země (spolu s Maltou a Slovenskem) na období leden 2016 – červen 2017, a strategická agenda Evropské rady a Evropského parlamentu.

Hlavními principy, kterými se bude nizozemské předsednictví řídit, jsou: zaměření se na podstatné záležitosti, růst a zaměstnanost skrze inovace a spojení s občanskou společností.

Nizozemské předsednictví si vytýčilo následující čtyři priority:
·       migrace a vnitřní bezpečnost;
·       Evropa jako inovátor a tvůrce pracovních míst;
·       zdravé finance a robustní Eurozóna
·       a klimatická a energetická politika hledící do budoucna.

pdfPriority nizozemského předsednictví v Radě EU128.73 KB (pracovní verze) (leden - červen 2016) (AJ) 

Oficiální stránky Nizozemského předsednictví v Radě EU 

pdfProgram předsednické Trojky - Nizozemsko, Malta a Slovensko 348.84 KB(leden 2016 – červen 2017) (AJ) + pdfPodrobná informace173.07 KB (ČJ)

Pracovní program EHSV za nizozemského předsednictví 

PRIORITY EVROPSKÉ PODNIKATELSKÉ KOMUNITY ZA nizozemSKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ

Evropská podnikatelská komunita sdružená v BUSINESSEUROPE vyzývá nizozemské předsednictví k zaměření se na tyto prioritní oblasti:

 • dokončení a posílení hospodářské a měnové unie, včetně bankovní unie;
 • ochranu Schengenského prostoru;
 • rozvoj vnitřního trhu a digitální ekonomiky;
  • dosažení výsledků v oblasti zlepšování právní úpravy a zohlednění konkurenceschopnosti ve všech politikách EU;
  • přijetí přístupu k sociální Evropě podporujícího zaměstnanost;
  • budování energetické unie a vyváženou reformu evropského systému pro obchodování s emisemi;
  • podporu reforem trhů práce a usnadnění mobility;
  • vyvážený přístup ke zdanění
  • vyjednání ambiciózních obchodních a investičních dohod a zapojení se do diskusí o nové obchodní strategii EU, udělení tržního statusu Číně a udržení dialogu s Ruskem

BUSINESSEUROPE k prioritám nizozemského předsednictví 

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět