Neformální Rada pro konkurenceschopnost v Amsterodamu

Diskuse s byznysem o digitální agendě

Nizozemský Amsterodam bude ve dnech 27. - 28. ledna 2016 hostit ministry odpovědné za oblast vnitřního trhu a průmyslu na neformálním zasedání Rady pro konkurenceschopnost. Pracovní večeře 27. ledna se zaměří na digitalizaci průmyslu za účasti vybraných podnikatelů. Pracovní večeři bude předcházet kulatý stůl pro zúčastněné podnikatele, organizovaný Konfederací nizozemského průmyslu a zaměstnavatelů (VNO-NCW). Účastníci diskuse budou reagovat na tři okruhy otázek: 1) Normy, 2) Digitální dovednosti, 3) Inteligentní regulace.

Druhý den jednání bude zaměřen na diskusi ke službám a neoprávněnému geo-blockingu. Pracovní oběd ministrů bude věnován sdílené ekonomice

Jednání neformální Rady pro konkurenceschopnost – část výzkum se uskuteční ve středu 27. ledna 2016 v Amsterodamu. Hlavním mottem jednání jsou investice do vědy a výzkumu a ex-ante hodnocení 7. rámcového programu. Diskutována bude i otázka příznivého regulatorního prostředí pro vědu a výzkum.

pdfBližší informace k zasedání Rady 27. - 28. 1. 2016438.72 KB

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti 

Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět