Rada pro konkurenceschopnost

Diskuse k aktuálnímu stavu a výzvám v ocelářském průmyslu.


Dne 29. února 2016 v Bruselu zasedá Rada pro konkurenceschopnost (COMPET) v sestavě ministrů odpovědných za oblast vnitřního trhu a průmyslu. Nelegislativní část bude věnována prezentaci Evropské komise a výměně názorů k systematickému zohledňování konkurenceschopnosti v politikách EU a aktuálnímu stavu reálné ekonomiky. Diskuze ministrů se zaměří na nově začínající podniky („start-upy“) a rychle se rozvíjející podniky („scale-upy“). Následovat budou dvě politické rozpravy, k balíčku k oběhovému hospodářství a k návrhu závěrů Rady ke Strategii pro vnitřní trh se zbožím a službami. Dalším bodem agendy je evropský semestr, jemuž bude věnován i pracovní oběd. Nizozemské předsednictví bude informovat o současném stavu jednotného patentu a jednotného patentového soudu. Na žádost Německa byl na program Rady zařazen také bod k dohodě „Privacy Shield“ mezi EU a USA. Na žádost Komise budou ministři informováni také o aktuálním vývoji návrhu nařízení o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu.

V návaznosti na mimořádné zasedání COMPET konané dne 9. listopadu 2015 a na konferenci o energeticky náročných odvětvích konanou dne 15. února 2016 byla na jednání COMPET zařazena výměna názorů o současném stavu a výzvách pro ocelářský sektor.

BUSINESSEUROPE - Konfederace evropského podnikání, odeslala před Radou pro konkurenceschopnost dopis na Henka Kampa, nizozemského ministra hospodářství, ve kterém se konstatuje, že v době zpomalení globálního růstu i vzhledem k řadě výzev, kterým musí Evropa čelit, je důležité zaměřit se na inovativní růst a pracovní příležitosti. Evropský byznys také ve svém dopise vyjadřuje uspokojení, že uplatňování principu zohledňování konkurenceschopnosti („competitiveness check-ups“) se stalo součástí agendy COMPET. V souvislosti s plánovanou rozpravou o ocelářském průmyslu BUSINESSEUROPE  opakovaně volá po důkladném a komplexním hodnocení dopadů a analýze, dříve než Evropská komise učiní nějaké rozhodnutí, týkající se udělení tržního statusu Číně.

pdfDopis BUSINESSEUROPE Radě pro konkurenceschopnost1.15 MB

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti


Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět