Rada pro zaměstnanost, sociální věci, zdraví a ochranu spotřebitele

O nové agendě dovedností pro Evropu.


V pondělí 7. 3. 2016 zasedá v Bruselu Rada pro zaměstnanost, sociální věci, zdraví a ochranu spotřebitele EPSCO, která má na agendě jednak evropský semestr a s tím související přípravu na zasedání Evropské rady 17. – 18. března, národní zprávy 2016 a provádění doporučení pro členské státy a akční priority v oblasti politik zaměstnanosti a sociálních politik 2016. Rada je připravena přijmout návrh závěrů k Roční analýze růstu, návrh Společné zprávy k zaměstnanosti, návrh závěrů ke strategickým závazkům Komise ohledně rovnosti žen a mužů, a dospět k obecnému přístupu k rozhodnutí o Hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států.

V druhé části své agendy se bude EPSCO věnovat přípravě Tripartiního sociálního summitu, provádění záruky pro mladé, balíčku mobility a proběhne první politická diskuse k připravované Agendě dovedností pro Evropu.

pdfPodrobnější informace503.9 KB

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět