521. plenární zasedání EHSV s viceprezidentem Timmermansem

Evropa spěje od konkurenceschopnosti k rovnosti a bratrství.


V rámci plenárního zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) ve dnech 14. – 15. 12. 2016 proběhla prezentace pracovního programu Evropské komise na rok 2017. Následné diskuse se zúčastnil pan Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise, který ve svém úvodním projevu zdůraznil, že „primární výzvou Evropské unie je boj proti zhoršujícím se nerovnostem v naší společnosti a ochrana těch nejslabších. Nerovnost v naší společnosti je dána globálním vývojem a nelze ji již řešit nástroji národních vlád. Pokud zde máme směrnici, která umožňuje vykořisťování, musí Komise zasáhnout, i když je zde 14 žlutých karet. My nezpochybňujeme model trhu, ale dochází-li k nerovnostem, musíme jednat. A tato Komise se do roku 2017 zaměří na sociální dimenzi Evropy“. Za zaměstnavatelskou skupinu vystoupili předseda zaměstnavatelské skupiny Jacek Krawczyk a Bernd Ditmann z BDI, kteří zdůraznili především konkurenceschopnost, lepší a účelnou regulaci a skutečné výsledky programu REFIT.

V rámci zasedání proběhla také diskuse o nových hospodářských modelech v souvislosti s přijetím stanovisek zaměřených na nové udržitelné hospodářské systémy, které se zúčastnil místopředseda Evropské komise a evropský komisař pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost pan Jyrki Katainen. Svůj projev zaměřil na tři oblasti – oběhovou, kolaboratorní a sociální ekonomiku: „Všechny tyto tři oblasti jsou důležité, abychom zajistili udržitelnost a stabilitu naší ekonomiky, což povede k lepším službám a udržitelné zaměstnanosti.“ Komisař současně vyzval k využití Evropského fondu pro strategické investice (EFSI).

Projednána byla následující stanoviska:

  • INT/784 Funkční ekonomika
  • INT/793 Ekonomika sdílení
  • NAT/685 Směrem k uplatňování nepřímých pobídek v evropských politikách 
  • ECO/416 Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice

Plenární zasedání EHSV hlasovalo také o stanovisku k návrhu Komise k cílené revizi směrnice o vysílání pracovníků za účelem vysílání pracovníků. Nevyvážený a zpolitizovaný text byl prohlasován většinou hlasů, ale stanovisko bude doručeno Komisi společně s proti-stanoviskem zaměstnavatelské skupiny.

Naopak se podařilo většinou hlasů přijmout stanovisko k odpovídajícímu rámci pro zvyšující se nároky na transparentnost podniků, které poukazuje na zvyšující se tlak na podniky a prokazování transparentnosti zejména v nefinančních oblastech.

pdfVýběr projednaných a přijatých stanovisek 425.58 KB            

pdfStanovisko EHSV k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb355.3 KB (zpravodajka V. Drbalová, E. Nygren)

pdfStanovisko EHSV Vhodný rámec pro transparentnost podniků215.87 KB (zpravodajka V. Drbalová)
 
Vladimíra Drbalová
zástupkyně ředitele Sekce mezinárodních vztahů
členka EHSV

Blízková Marta
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět