527. Plenární zasedání EHSV

Ve dnech 5. – 6. 7. 2017 se v Bruselu konalo 527. Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Druhý den jednání přivítalo plénum EHSV Mattiho Maasikase, zvláštního zástupce estonského předsednictví EU u orgánů EU v rámci diskuse o estonském předsednictví. Dalším hostem čtvrtečního zasedání byl Michel Barnier, hlavní vyjednavač pověřený jednáním se Spojeným královstvím.

Michel Barnier ve své projevu uvedl: „Brexit přinese nejistotu pro všechny – občany a podniky, a bude mít velké dopady. A moje úloha je to všude říkat. O půlnoci 29. března 2019 se UK se stane třetí zemí a UK se mylně domnívá, že celní unie jim umožní volný obchod s EU jako doposud. To je omyl, jen kombinace vnitřního trhu a celní unie to umožňuje. Nejsem si jist, zda to všichni v UK chápou. Ano je zde i možnost nedohody, ale není žádný legitimní důvod situaci po Brexitu ještě zhoršovat. U běžných dohod by „No deal“ znamenal návrat ke statut quo, nedohoda s UK by znamenala návrat do minulosti, do režimu WTO. Pro UK by to znamenalo návrat k 10% na dovoz automobilů, 19% na alkoholické nápoje, 12% na ryby a skopové maso. Nedohoda by měla závažné důsledky pro obě strany kanálu, ale pro UK by dopady byly objektivně větší. Chceme vyváženou a férovou dohodu, to je vždy lepší než nedohoda. Nejlepší způsob jak dosáhnout dohody je vytvořit klima důvěry. Nicméně bych rád na závěr zdůraznil, že budoucnost EU je důležitější než Brexit.“

527. Plenární zasedání EHSV projednalo a přijalo tato stanoviska důležitá pro podnikatele a zaměstnavatele:

  • ECO/421 Digitální balíček o DPH v rámci jednotného digitálního trhu
  • NAT/706 Výroba energie z odpadů oběhového hospodářství
  • NAT/707 Omezení používání některých nebezpečných látek
  • TEN/623 Ceny energie a energetické náklady
  • TEN/630 Budování evropské ekonomiky založené na datech
  • TEN/631 Ochrana osobních údajů
  • SOC/557 Pravidla EU pro koordinaci sociálního zabezpečení
  • SOC/553 Provádění právních předpisů v oblasti legální migrace
  • INT/821 Prosazování pravidel hospodářské soutěže
Podrobnosti o jednotlivých stanoviscích najdete zde.
Informační buletin G-1 skupiny EHSV (zaměstnavatelů) najdete zde.
Lenka Dudková
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět