528. Plenární zasedání EHSV s Jean-Claudem Junckerem o stavu Unie

Ve dnech 20. – 21. 9. 2017 se 528. Plenární zasedání EHSV. Hosty prvního dne zasedání byli pan Herman van Bekkem, zástupce nizozemské pobočky Greenpeace, a pan David Schwartz, koordinátor kampaně evropské občanské iniciativy „Zakažte glyfosát“. Hosty druhého dne zasedání budou pan Karl-Heinz Lambertz, nově zvolený předseda Výboru regionů, který zdůraznil potřebu silné politiky soudržnosti pro budoucí Evropu, a pan Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise k diskusi o stavu Evropské unie. 

Předseda Juncker ve svém úvodním projevu řekl:„Proč je situace v Evropě lepší než loni? V loňském projevu jsem řekl, že v Evropě máme málo Evropy a málo jednoty, ale to se nyní zlepšilo. Za současné Komise se vytvořilo 8-9 milionů pracovních míst, máme nyní 235 milionů pracujících, to je více než v uplynulých dvou dekádách. Je úspěšně prováděn Pakt stability a růstu, deficity se snižují a státy dnes hospodaří jinak. Růst v Evropě ještě není nejlepší, ale za posledních 23 měsíců roste růst v Evropě více než v USA. Pokud jde o euro, já jsem nikdy neřekl, že se státy, které nejsou členy eurozóny, budeme zacházet jinak. Všechny státy, kromě DK, které ještě nemají euro, mají právo do eurozóny vstoupit, ale také povinnost k niž se zavázaly, a my jsme připraveni jim pomoc jejich závazek realizovat. Dále si nemyslím, že je třeba měnit základní smlouvy, ale můžeme využít jejich flexibility, v mnoha oblastech můžeme využít možnost hlasovat kvalifikovanou většinou, i když vím, že v daňové oblasti nejsem s tímto návrhem moc populární. Dále musíme obnovit důvěru malých a středních podniků, drobných podnikatelů a pracujících a já bych byl rád, abych v tomto úsilí nebyl sám.“

528. Plenární zasedání projednalo a přijalo tato stanoviska:

  • INT/817 Transparentnost, postupy a zdroje hodnocení
  • INT/822 Finanční služby pro spotřebitele
  • INT/814 Celní unie
  • INT/816 Digitalizace v oblasti zdravotnictví
  • ECO/430 Daňový systém pro hospodářskou soutěž a růst
  • ECO/419 Společný (konsolidovaný) základ daně z příjmů právnických osob
  • SOC/562 Dovednosti a nové formy práce

Vladimíra Drbalová
Členka EHS

Podrobněji ke stanoviskům přijatým na 528. Plenárním zasedání EHSV zde.

Tereza Řezníčková
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět