530. Plenární zasedání EHSV s komisařem Vytenisem Andriukaitisem

Ve dnech 6. – 7. 12. 2017 se konalo v Bruselu 320. Plenární zasedání EHSV. Hostem zasedání byl Vytenis ANDRIUKAITIS, evropský komisař pro zdraví a bezpečnost potravin.

Komisař se zúčastnil diskuse o opříspěvku občanské společnosti k vypracování komplexní politiky EU v oblasti potravin, v souvislosti se stanoviskem:

NAT/711 Příspěvek občanské společnosti k vypracování komplexní politiky EU v oblasti potravin

EHSV ve svém nedávném průzkumném stanovisku „Udržitelnější potravinové systémy“, které bylo vypracováno na žádost nizozemského předsednictví EU a přijato v květnu 2016, vyzval k zavedení komplexní politiky v oblasti potravin, jejímž cílem bude zajištění lepší soudržnosti a integrace cílů a nástrojů politiky EU týkajících se potravin při zohlednění tří pilířů udržitelnosti.

Cílem nového stanoviska z vlastní iniciativy je určit stávající výzvy, nesrovnalosti v oblasti politik a překážky bránící zaujetí ucelenějšího přístupu k politice v oblasti potravin na úrovni EU, poskytnout příklady probíhajícího přechodu k udržitelnějším politikám v oblasti potravin na místní, regionální a celostátní úrovni, zdůraznit úlohu občanské společnosti při vytváření partnerství mezi zainteresovanými stranami v potravinovém řetězci, a definovat, jak by měla vypadat komplexní politika v oblasti potravin pro EU, včetně orientačního časového plánu.

530. Plenární EHSV zasedání dále projednalo a přijalo tato pro zaměstnavatele a podnikatele relevantní stanoviska:

  • CCMI/154 Program rozvoje evropského obranného průmyslu
  • CCMI/155 Vznik Evropského obranného fondu
  • SOC/560 Udržitelné systémy sociálního zabezpečení a sociální ochrany v digitálním věku
  • REX/486 Klíčová úloha obchodu a investic při plnění a provádění cílů udržitelného rozvoje
  • TEN/644 Statistika železniční dopravy
  • TEN/638 Vozidla najatá bez řidiče pro silniční přepravu zboží
  • SOC/529 Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob
  • ECO/448 Přizpůsobení zdrojů pro dosažení cílů politiky soudržnosti

Podrobnosti o jednotlivých stanoviscích najdete zde.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět