531. Plenární zasedání EHSV o financování klimatických změn

První den plenárního zasedání proběhla diskuse o dohodě o financování opatření v oblasti klimatu, které se zúčastnil pan Miguel ARIAS CAÑETE, komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiky, pan Pierre LARROUTUROU, zemědělský inženýr a ekonom, a pan Jean JOUZEL, klimatolog a francouzský člen EHSV. Komisař Caňete v úvodu své intervence řekl: „ Já vítám, že dnes tu hovoříme o zásadní otázce financování opatření v oblasti klimatu. Dnešní investice mohou zachránit zítřejší svět. Není potřeba se soustředit jen na rozvojové země, je třeba sledovat situaci i v Evropě. Investice do klimatu v souvislosti s Pařížskou dohodou jsou na dobré cest. Je dobré, že všechny zainteresované strany přijaly své závazky a začlenili otázky klimatu do svých aktivit včetně finančních závazků. Mezinárodní banky již spustily programy na ekologizaci finančních toků.“

Priority bulharského předsednictví Rady EU představila paní Zornitsa ROUSSINOVA, náměstkyně bulharského ministra práce a sociálních věcí, která v závěru diskuse se členy EHSV zdůraznila: „Hodně byl v diskusi zmíněn Evropský pilíř sociálních práv (EPSP) a jeho implementace. A právě úkolem BG PRES je najít rovnováhu mezi prováděním EPSP a diskusí o příštím finančním rámci.“

531. Plenární zasedání projednalo a přijalo následující stanoviska relevantní pro zaměstnavatele a byznys:

  • INT/830 Pracovní program EU pro oblast evropské normalizace na rok 2018
  • TEN/636 Přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy a povolání podnikatele v silniční dopravě
  • INT/832 Podpora MSP v Evropě se zvláštním důrazem na horizontální legislativní přístup k MSP a respektování zásady iniciativy „ Small Buiness Act“ and „Zelenou MSP“.
  • INT/833 Komplexní přístup k průmyslové politice v EU – zlepšení podnikatelského prostředí a podpora konkurenceschopnosti evropského průmyslu.
  • TEN/641Letectví: otevřená a propojená Evropa
  • INT/831: Potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání
  • ECO/436 Opatření odrazující od vyhýbání se daňovým povinnostem a od daňových podvodů
  • ECO/444 Hospodářská politika eurozóny 2018
  • TEN/637 Doba řízení a doba odpočinku, pracovní doba a vysílání pracovníků: Toto stanovisko bylo vysoce politicky citlivé. Proběhly tři pracovní skupiny. Zpravodajka trvá na aplikaci směrnice pro vysílání pracovníků na mezinárodní silniční dopravu, zpochybňuje návrhy EK na vyšší flexibilitu režimů pracovní doby a doby odpočinku. Zaměstnavatelská skupina EHSV stanovisko nepodpořila.

Stanoviska projednaná a přijatá na 531. Plenárním zasedání EHSV

Newsletter

Vladimíra Drbalová
Členka EHSV
 
 
Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět