532. Plenární zasedání EHSV o migraci, průmyslu a budoucí EU

Ve dnech 14. 2. – 15. 2. 2018 se konalo v Bruselu 532. Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Hostem zasedání byla paní Nathalie LOISEAU, francouzská ministryně pro evropské záležitosti v rámci diskuse o budoucnosti EU.

Zásadní diskuse mezi členy EHSV proběhla ke stanovisku člena výboru Dimitrise Dimitriadise REX/476 „Úloha Turecka v uprchlické krizi“:

Turecko je díky své zeměpisné poloze zemí prvního přijetí i tranzitu mnoha uprchlíků a migrantů. V důsledku nebývalého přílivu osob hledajících útočiště se v Turecku v současné době nachází více než 2.7 milionu registrovaných syrských uprchlíků a země vyvíjí chvályhodné úsilí, aby jim poskytla humanitární pomoc a podporu. V rámci širšího programu návštěv 11 členských států EU a Turecka uskutečnila delegace EHSV od 9. do 11. března 2016 třídenní pracovní cestu do Ankary a Izmiru, aby se tam setkala se státními orgány a organizacemi občanské společnosti působícími v oblasti migrace.

EHSV uznává, že Turecko hraje zásadní a rozhodující úlohu při řešení uprchlické krize na Blízkém východě a v oblasti Středomoří a že se tento problém snaží řešit za pomoci svých vlastních prostředků, i když s dodatečnou pomocí EU a mezinárodního společenství. EHSV se domnívá, že navzdory výbušné situaci, kterou představuje uprchlická krize, se EU dosud nepodařilo zavést důvěryhodnou a účinnou společnou evropskou přistěhovaleckou politiku ani společný evropský azylový systém. EHSV navrhuje, aby Turecko vypracovalo jednotný systém udělování mezinárodní ochrany žadatelům o azyl v souladu s mezinárodními a evropskými normami. Kromě jiného navrhuje odstranit zeměpisné omezení pro mimoevropské žadatele o azyl a rozlišování mezi syrskými a jinými než syrskými žadateli o azyl.

EHSV požaduje, aby byly s ohledem na prohlášení EU a Turecka o uprchlících zavedeny důvěryhodné a nezávislé mechanismy monitorování a dohledu s cílem sledovat – ve spolupráci s tureckými orgány, mezinárodními nevládními organizacemi a specializovanými humanitárními organizacemi.

532. Plenární zasedání projednalo a přijalo tato stanoviska důležitá pro podnikatele a zaměstnavatele:

  • INT/834 Balíček o zadávání veřejných zakázek
  • INT/835 Emise CO2 z osobních automobilů a užitkových vozidel
  • REX/500 Kapitoly o ochodu a udržitelném rozvoji v dohodách EU o volném obchodu
  • SC/050 Roční analýza růstu na rok 2018
  • CCMI/157 Investice do inteligentního, inovativního a udržitelného průmyslu
  • TEN/Volný pohyb neosobních údajů

Stanoviska projednaná a přijatá na 532. Plenárním zasedání EHSV

Newsletter

Vladimíra Drbalová, členka EHSV
Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět