537. Plenární zasedání EHSV o finančním rámci a 3.mobilním balíčku

Ve dnech 19. – 20. 9. 2018 se konalo v Bruselu 537. Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, kterého se zúčastnil evropský komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther OETTINGER k diskusi o víceletém finančním rámci. Dalším hostem byla evropská komisařka Violeta BULC v rámci diskuse o balíčku opatření v oblasti mobility III a o Nástroji pro propojení Evropy.

Komisař Oettinger ve svém projevu k budoucímu rozpočtu EU zdůraznil, že v době kdy čtyři základní výzvy: posílení ekonomiky a konkurenceschopnosti EU, trvale udržitelný rozvoj, solidaritu a vnější a vnitřní bezpečnost Evropy. Zdůraznil také potřebu soustředit se na rozvoj regionů a jejich konvergenci. Jako příklad uvedl SK, HU a CZ, které se blíží průměru EU. "V době, kdy se musí škrtat, musíme krátit i ty velké programy. Já to nedělám proto, že by mně to bavilo, nebo bych nebyl někomu nakloněn. Já nenavrhl výsledek, je to jen návrh a mí kolegové z Komise jsou připraveni k další flexibilitě,“ řekl komisař závěrem.

Komisařka Bulk se věnovala představení tří balíčků mobility. Naše vize je dosáhnout sociálně spravedlivý přechod k čisté, konkurenceschopné a propojené mobilitě pro všechny. Musíme si uvědomit, že to neděláme pro automobilový průmysl, železnice, letadla, děláme to pro nás, pro zachování našeho společného domova.“ Komisařka vyhodnotila především současný stav projednávání prvního balíčku, který se vyjednává více než rok „Jsem pozitivně obezřetná a doufám, že se blížíme k závěru jednání, na stole máme velmi kvalitní kompromisní návrhy.“

537. Plenární zasedání projednalo a přijalo následující stanoviska relevantní pro byznys a zaměstnavatele:

  • SOC/591 Ochrana zaměstnanců před karcinogeny nebo mutageny při práci
  • SOC/580 Evropský orgán pro pracovní záležitosti
  • ECO/Udržitelné finance
  • INT/845 Umělá inteligence: předvídání jejího vlivu na práci s cílem zajistit spravedlivý přechod
  • INT/848 Dopad subsidiarity a gold-platingu na hospodářství a zaměstnanost (průzkumné stanovisko na žádost rakouského předsednictví
  • INT/855 Obnovená evropská agenda pro výzkum a inovace
  • ECO/460 Víceletý finanční rámec na období po roce 2020
  • TEN/672 Nástroj pro propojení Evropy (2018)

Stanoviska projednaná a přijatá na 537. Plenárním zasedání EHSV

Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět