540. Plenární zasedání EHSV: NO DEAL není náš cíl, říká Barnier


Ve dnech 23. a 24. Ledna 2019 se konalo 540. Plenární zasedání Evropského hospodářského asociálního výboru.

Diskuse na téma brexitu se zúčastnil pan Michel BARNIER hlavní vyjednavač a vedoucí pracovní skupiny Komise pro přípravu a vedení jednání se Spojeným královstvím. „Bylo to osmnáct měsíců tvrdé práce, než jsme dospěli k dohodě. Osobně jsem navštívil každý členský stát někdy i vícekrát, a tak jsou dohodě o 585 stránkách detailně ošetřeny legislativní, ekonomické, sociální i prostě lidské problémy a obavy. Nejde o tradiční obchodní dohodu, protože tam když se nedohodnete, platí statut quo. U této dohody to neplatí. Pokud dohoda zkrachuje, bude to mít závažné důsledky. NO DEAL nikdy nebyl naším cílem, nicméně 19. 12. 2018 přijala Rada 14 opatření, která budou jednostranně aplikována ze strany EU, pokud dohoda nebude přijata, a které mají ochránit zájmy EU. Nedohoda bude mít závažný dopad zejména na Irsko. UK musí také nést svůj díl odpovědnosti. Ať už to dopadne jakkoliv, UK zůstane naším partnerem, sousedem v oblasti ekonomické i kulturní“

Diskuse na téma Reforma WTO a další vývoj v oblasti světového obchodu se zúčastnil pan Karl BRAUNER, zástupce generálního ředitele Světové obchodní organizace. Priority předsednictví Rumunska (RO PRES) představila paní Vasilica-Viorica DĂNCILĂ, předsedkyně rumunské vlády.

540. Plenární zasedání přijalo tato stanoviska důležitá pro podnikatele a zaměstnavatele:

  • SOC/577 Úloha sociálního dialogu při podpoře inovací v digitálním hospodářství (stanovisko z vlastní iniciativy
  • TEN/684 Evropské centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost
  • REX/509 Reforma WTO (stanovisko z vlastní iniciativy)
  • REX/510 Role domácích poradních skupin při monitorování provádění dohod o volném obchodu
  • TEN/686 Úprava právních předpisů EU o energetické účinnosti z důvodu vystoupení Spojeného království z Evropské unie
  • ECO/482 Úprava ročního předběžného financování na období 2021 až 2023
  • ECO/469 Provádění konečného systému DPH
  • ECO/485 Hospodářská politika eurozóny 2019

Stanoviska projednaná a přijatá na 540. Plenárním zasedání EHSV

Newsletter Zaměstnavatelské skupiny EHSV

Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět