541. Plenární zasedání EHSV: komisař Phil Hogan o udržitelné zemědělské politiceVe dnech 20. – 21. 2. 2019 se konalo v Bruselu 541. Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. První den zasedání byl hostem zasedání Phil Hogan, komisař EU pro zemědělství a rozvoj venkova. Komisař zdůraznil: “Naším cílem je zjednodušit a zmodernizovat naši zemědělskou politiku. Velká modernizace ovšem znamená úplnou změnu stávajícího modelu. Udržitelné zemědělství je pro evropské občany a jejich rodiny velmi důležité. Vytváří pracovní místa, přispívá k rozvoji venkovských oblastí a ochraně životního prostředí. Pro zemědělce není nic horšího než nejistota, jaká budou pravidla, jaká bude finanční podpora. Diskutuje se o penězích. Jsem rád, že EHSV nepodpořil snížení rozpočtu pro zemědělství. Nový model udržitelného zemědělství se nedá budovat bez dostatečné finanční podpory. Pokud jde o druhý pilíř - rozvoj venkova, tam by se snížení dalo kompenzovat ze strany členských států nebo přesuny z prvního pilíře."

Projednaná a přijatá tato stanoviska důležitá pro zaměstnavatele a podnikatele.

  • ECO/481 Roční analýza růstu na rok 2019
  • TEN/688 Bezpečnost letectví po vystoupení Spojeného království z Unie
  • TEN/689 Zajištění základního propojení v letecké dopravě po vystoupení Spojeného království z Unie
  • TEN/690 Zajištění základního propojení v silniční nákladní dopravě po vystoupení Spojeného království z Unie
  • SOC/584 Evropská rámcová směrnice o minimálním příjmu (stanovisko z vlastní iniciativy)

Stanoviska projednaná a přijatá na 541. Plenárním zasedání EHSV

Newsletter Zaměstnavatelské skupiny EHSV

Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět