Slavnostní zasedání EHSV: Evropská společnost pro rEUnaissance

„Já jsem pro Evropu otevřenou, ale současně nechci Evropu jen tak nabízet. Musíme proto řešit i výzvy mimo Evropu“, Jean-Claude Juncker president Evropské Komise.

„Chceme silnou Evropu, která by nastavila tón v celém světě“, Markus Byerer, BusinessEurope.

Druhý den plenárního zasedání EHSV 21. 2. 2019 byl věnován slavnostnímu zasedání EHSV „Občanská společnost usilující o rEUnaissanci“ za účasti předsedů orgánů EU, národních hospodářských a sociálních rad a zástupců organizací občanské společnosti a sociálních partnerů.

President EESC Luca Jahier zahájil slovy: "Agenda udržitelnosti 2030 může být „new deal“ pro Evropu. EHSV je prostředníkem, který dává hlas všem nadějím evropských občanů. Nárůst nacionalismu nám nesmí zabránit dosahovat kompromisů a jednat s rozumem.“

V úvodním panelu věnovaném zástupcům občanské společnosti a sociálních partnerů vystoupil i GŘ BusinessEurope Markus Beyrer, který zdůraznil: “ Rok 2019 je rok voleb. My musíme zajistit, aby tento rok šel správným směrem. Podniky jsou v zásadě velmi proevropské. Naše vize je Evropa pro všechny, jinak to nebude fungovat. Chceme silnou Evropu, která by nastavila tón v celém světě. Chceme Evropu konzistentní a inklusivní. Podniky vidí Evropu a celou řadu společných politik jako pozitivní. Evropský způsob života není samozřejmostí. Podniky, které vytvářejí 80% pracovních míst v soukromém sektoru v Evropě, tento způsob života podporují. Pokud budeme spojeni, můžeme změnit výzvy v příležitosti.“

Hostem slavnostního zasedání byl Jean-Claude Juncker, prezident Evropské, který ve svém proslovu uvedl: „Je nesmírně důležité naslouchat občanské společnosti. Evropa je rozmanitá. Jsme Evropané, ale jsme rozmanití, proto neuspěje ten, kdo by na nás chtěl uvalit nějaký balvan spojených národů evropských. Nesmíme také vkládat všechny naděje do Evropy. Evropa vše nevyřeší, máme také reality národní, regionální a lokální.“ Předseda Juncker se dále věnoval úspěchům Evropy v oblasti posílení investic, ochrany klimatu a společné obchodní politiky, screeningu investic, kybernetické bezpečnosti.“

Vladimíra Drbalová
Členka EHSV, Skupina zaměstnavatelů

Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět