545. Plenární zasedání EHSV jednalo také o prioritách finského předsednictví v EU

Ve dnech 17. – 18. 7. 2019 se konalo 545. Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Hostem zasedání byla paní Aino-Kaisy Pekonen, finská ministryně sociálních věcí a zdravotnictví, která informovala o programu a hlavních prioritách finského předsednictví v Radě. Paní Pekonen ve svém projevu zdůraznila:

„Ekonomika blahobytu a udržitelný rozvoj - to je naše hlavní poselství. To propojuje všechny sektory a všechny politiky. Cílem je, aby to všichni pochopili, aby se toho všichni zúčastnili a všichni z toho těžili. My nepotřebujeme další pravomoci pro EU a nové struktury. Musíme vytěžit z toho, co už máme.“

Druhým hostem byla pan Conny Reuter, spolupředseda styčné skupiny pro evropské organizace a sítě občanské společnosti k závěrům Dnů občanské společnosti.

545. Plenární zasedání EHSV projednalo a přijalo tato stanoviska relevantní pro zaměstnavatele a podnikatele:

  • ECO/493 Nová vize pro dokončení hospodářské a měnové unie
  • INT/884 Směrnice o spotřebitelském úvěru
  • INT/882 Spotřebitelé v oběhovém hospodářství
  • INT/881 Podpora jednotného trhu příznivého dopodnikání a inovace
  • ECO/548 Zdanění digitalizované ekonomiky
  • CCMI/167 Zajištění souladu mezi politikami v oblasti klimatu a energetiky z pohledu průmyslových odvětví.
  • TEN/695 Stav energetické unie v roce 2018
  • TEN/691 Doprava, energetika a služby obecného zájmu jako hnací síla udržitelného růstu v EU prostřednictvím digitální revoluce
  • INT/880 Technologie blockchain a sociální ekonomika
  • ECO/491 Zdanění – hlasování kvalifikovanou většinou

Stanoviska projednaná a přijatá na 545. Plenárním zasedání EHSV

Newsletter Zaměstnavatelské skupiny EHSV

Vladimíra Drbalová

Členka EHSV

kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět