501. plenární zasedání EHSV (Brusel, 10. 11. 9. 2014)

Hlavními tématy nehlášená práce, politiky přistěhovalectví a strategické otázky Středomoří.

Hosty 501. plenárního zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) ve dnech 10. – 11. 9. 2014 v Bruselu byli pan Domenico Manzione, státní tajemník italského Ministerstva vnitra, paní Teresa Bellanová, italská státní tajemnice pro oblast práce a sociální politiky, a paní Helena Dalli, maltská ministryně pro oblast sociálního dialogu, spotřebitelů a občanských svobod.

Plenární zasedání projednalo a přijalo tato stanoviska:

  • INT/744 Společnost s ručením omezeným s jediným společníkem
  • INT/752 Horizontální státní podpora
  • INT/748 Spotřeba plynných paliv
  • SOC/510 Vízový kodex (Balíček opatření týkající se víz)
  • SOC/511 Evropská platforma pro nehlášenou práci
  • REX/414 Evropské politiky v oblasti přistěhovalectví

Stanoviska kritická pro zaměstnavatele:

Stanovisko k nehlášené práci bylo přijato plenárním zasedáním většinou 172 hlasů. Zaměstnavatelé text stanoviska nepodpořili svými 88. Zaměstnavatelé považují nehlášenou práci za škodlivý fenomén pro podniky, podnikatele i celou ekonomiku a principielně podporují úsilí Evropské komise (EK) vytvořit na úrovni Evropské unie společnou Platformu k nehlášené práci, jejímž úkolem bude lepší koordinace, užší spolupráce členských státůa výměna dobré praxe.Komisí zvolený právní základumožňuje tuto koordinaci a spolupráci, ale současně respektuje princip subsidiarity a různorodost právní úpravy a postupů na národní úrovni a především jasně deklaruje, že cílem není harmonizace vnitrostátních úprav. Zpravodaj však ve svém stanovisku jde nad samotný návrh Komise, požaduje harmonizaci definice nehlášené práce na unijní úrovni a navíc podporuje úvahu Komise zahrnout do svého návrhu i falešnou samostatně výdělečnou činnost. Stanovisko EHSV bude zasláno EK a jeho součástí bude i příloha s výsledkem hlasování a s pozměňovacími návrhy skupiny zaměstnavatelů.

Stanovisko k jednočlenné kapitálové společnosti (společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem, SUB) bylo provázeno protistanoviskem skupiny zaměstnavatelů, jehož cílem bylo zmírnit silně negativní postoj odborů k této formě společnosti. Ve stanovisku se v  podstatě opakují stejné argumenty, které způsobily, že se jednání o evropské společnosti protáhla na 30 let a že před čtyřmi roky zkrachovala jednání o evropské soukromé společnosti (SPE). Kritickými body byly – kapitálová účast (1 euro), vytváření rezerv, nedostatečná kontrola při elektronické registraci a účast zaměstnanců. Z procedurálních důvodů však protistanovisko zaměstnavatelů nebylo připuštěno plenárnímu zasedání k projednání. Stanovisko tedy bylo prohlasováno většinou 127 hlasů.            

Výběr projednaných a přijatých stanovisek [pdf  391 kB]

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU
členka EHSV

 

 

 

Blízková Marta
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět