502. plenární zasedání EHSV (Brusel, 15. 16. 10. 2014)

Diskuse o strategii Evropa 2020 a  Valéry Giscard d'Estaing o vyhlídkách EU.

502. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) se konalo v Bruselu ve dnech 15. – 16. 10. 2014. Hostem zasedání byl pan Valéry Giscard d'Estaing, bývalý prezident Francie, který se účastnil diskuse pod titulem „Jaké vyhlídky má EU.

Pan Giscard d'Estaingpři této příležitosti řekl: Až do roku 1992 měla Evropa svou vizi. Maastrichtská smlouva byla tou posledni dobrou a vyváženou smlouvou pro Evropu, pak se Evropa zacyklila a dodnes zůstala bez vize. A každá společnost musí mít svůj cíl. V Evropě stále existují rozdíly v řadě oblastí, ale lidem, zejména mladým, se musí dát vize jednotné a prosperující Evropy. Prvním krokem jsou investice. Peněz je dost, ale Evropa nemá žádnou investiční strategii.

Dalšími hosty byly k diskusi na téma přezkumu strategie Evropa 2020 pan Markus J. Beyrer, generální ředitel BUSINESSEUROPE, pan Gary Kneip, předseda Hospodářské a sociální rady Lucemburska, pan Marcello Messori, ředitel Školy evropské politické ekonomie Univerzity LUISS v Římě, pan Philippe Pochet, generální ředitel Evropského odborového institutu, a pan Conny Reuter, generální tajemník Sítě nevládních organizací SOLIDAR a spolupředseda Styčné skupiny pro evropské organizace a sítě občanské společnosti.

K diskusi na témaEvropský model zemědělství: je na správné cestě a může být modelem pro ostatní?“byli přizváni pan Peter Kendall, předseda Světové organizace zemědělců, a pan Czeslaw Adam Siekierski, předseda Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu.  

Plenární zasedání projednalo a přijalo mj. následující stanoviska:

  • INT/732 Zranitelnost spotřebitelů vůči obchodním praktikám
  • INT/746 Zpráva o politice hospodářské soutěže 2013
  • REX/389 Dohoda o volném obchodu mezi EU a Japonskem: úloha občanské společnosti
  • REX/399 Mladí lidé v Evropsko-Středomořském regionu
  • REX/403 Situace ukrajinské občanské společnosti v kontextu evropských ambicí Ukrajiny
  • SC/039 Jak pokračuje Evropa 2020
  • ECO/367 Správa a řízení makroregionálních strategií

Výběr projednaných a přijatých stanovisek [pdf 534 kB]

Zpravodaj Zaměstnavatelské skupiny - říjen 2014 (AJ) [pdf 1,7 MB]

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU
členka EHSV

Blízková Marta
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět