Manifestace podpory podnikání a podnikatelského ducha

Lotyšská města Jelgava a Césis hostila podnikatele z regionů i EU

Lotyšsko zahájilo své půlroční předsednictví v Evropské unii s velkým nadšením a ambicemi. Mezi zatím nejúspěšnější mezinárodní konference patřilo setkání evropské a regionální podnikatelské komunity 11. - 12. 2. 2015 spojené s návštěvou průmyslových zón v Jelgavě a Césisu, které koncentrují automobilový, strojírenský, dřevozpracující, gumárenský a potravinářský průmysl, který je hlavním tvůrcem pracovních míst v obou regionech. Dvoudenní konferenci organizoval Lotyšský svaz průmyslníků LDDK (1993) v rámci lotyšského předsednictví v Radě EU (LV PRES).

Konferenci zahájil prezident LDDK Vitalijs Gavrilovs, který v úvodu řekl: „ Síla Evropy závisí na tom, jak silné a konkurenceschopné jsou její členské státy a její regiony. Není jiné cesty jak dosáhnout konkurenceschopnosti a blahobytu společnosti než realizovat potenciál byznysu. Podnikání v regionech a vytváření pracovních míst v regionech je klíčem k úspěchu. To je také důvodem, proč se naše setkání nekoná v hlavním městě, ale přímo v regionech. Našim cílem je demonstrovat pozitivní příklad regionálního rozvoje, kterého by nemohlo být dosaženo bez úspěšného sociálního dialogu a stálého zkvalitňování podnikatelského prostředí.“

V hlavním panelu vystoupili Dana Reizniece–Ozola, ministryně hospodářství Lotyšska, Kaspar Gerhards, ministr pro ochranu životního prostředí a regionální rozvoje Lotyšska, Nordmuns Popens, zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální rozvoj a politiku měst, Therése de Liedekerke, zástupkyně generálního ředitele BUSINESSEUROPE, a Jacek Krawcyk, předseda zaměstnavatelské skupiny Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Setkání se účastnili zástupce BUSINESSEUROPE a zaměstnavatelé skupiny EHSV. Jednotlivé panelové diskuse byly zaměřeny na mobilitu pracovní síly a zaměstnanost v málo zalidněných regionech, sociální dialog v regionech na podporu podnikání a finanční a nefinanční prostředky na podporu regionálního rozvoje a podnikání na lokální úrovni.

V závěru konference byly přijaty společné závěry. Hlavním poselstvím konference bylo, že podnikatelské aktivity jsou důležitým předpokladem pro snižování regionálních disparit a že mnoho překážek, které těmto aktivitám brání, lze vyřešit na regionální a lokální úrovni. V závěrech je zdůrazněna i úloha sociálního dialogu pro vytvoření příznivého prostředí pro podnikání.

Závěry konference (AJ) [pdf 242 kB]

Prezentace Vladimíry Drbalové ke vzdělávání pro podnikání (AJ) [pdf 335 kB]

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět