508. plenární zasedání EHSV

S komisařem Dimitrisem Avramopoulosem na téma migrace.

Ve dnech 26. – 28. května 2015 se v Bruselu konalo 508. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Hostem zasedání byl Neven Mimica, komisař EU pro mezinárodní spolupráci a rozvoj, k diskusi o programu udržitelného rozvoje na období po roce 2015, a dále Dimitris Avramopoulos, komisař EU pro migraci, vnitřní věci a občanství, k diskusi o společné migrační politice EU.

Plenární zasedání projednalo a přijalo tato stanoviska důležitá pro podnikatele a zaměstnavatele:
  • ECO/376 Dokončit hospodářskou a měnovou unii – politický pilíř
  • ECO/381 Balíček v oblasti daňové transparentnosti
  • SOC/518 Podpora tvořivosti, podnikání a mobility ve vzdělávání a odborné přípravě (stanovisko z vlastní iniciativy)
  • SOC/519 Hlavní směry politik zaměstnanosti
  • REX/411 Ochrana investorů a urovnávání sporů mezi investorem a státem v obchodních a investičních dohodách EU se třetími zeměmi – ISDS (stanovisko z vlastní iniciativy)
    K tomuto stanovisku vypracovala zaměstnavatelská skupina protistanovisko, ve kterém vyjadřuje  ISDS plnou podporu.

pdfVýběr projednaných a přijatých stanovisek318.53 KB

pdfProtistanovisko Zaměstnavatelské skupiny EHSV ke stanovisku REX/411 97.39 KB(AJ) Více informací zde.

pdfZpravodaj Zaměstnavatelské skupiny EHSV – květen 20152.51 MB (AJ) s článkem paní Vladimíry Drbalové "Entrepreneurial spirit back on track in Europe"

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět