Společná zpráva sociálních partnerů k rozsudkům Evropského soudního dvora

 .

Od roku 2003 probíhá na evropské úrovni živá diskuse o tom, která práva mají přednost, zda práva ekonomická daná vnitřním trhem nebo práva sociální, tedy právo na kolektivní akce.

V listopadu 2008 byli Evropští sociální partneři Evropskou komisí a francouzským předsednictvím v EU vyzváni, aby zahájili společná jednání a provedli analýzu dopadů rozsudků Evropského soudního dvora (ESD).

Diskuse o správnosti rozsudků ESD Laval, Viking, Rüffert a Komise versus Lucembursko souvisí s tlakem odborů na revizi Směrnice o vysílání pracovníků. Výsledkem jednání Evropských sociálních partnerů je společná zpráva, která nemá jednotný závěr. Text obsahuje jak názory a argumenty zaměstnavatelů – BUSINESSEUROPE, UEAPME a CEEP, tak názory a argumenty odborů – ETUC ve čtyřech oblastech:

  • dopady rozsudků ESD v kontextu vnitřního trhu;
  • vztah mezi ekonomickými svobodami a základními sociálními právy;
  • způsob, jak se vyrovnat s různorodostí pracovněprávních vztahů;
  • způsob, jak se s touto výzvou vyrovnaly rozsudky ESD.

Zaměstnavatelé v diskusích hájí nadřazenost pravidel vnitřního trhu (vyplývající ze Smlouvy), odmítají revizi směrnice, neboť vyváženě zakotvuje práva podniků i zaměstnanců, doporučuje lepší koordinaci a administrativní spolupráci mezi členskými zeměmi, rozsudky ESD považují za správné a přinášející jistotu výkladu, neboť poprvé uznávají právo na kolektivní akci, ale stanovují limity (Viking).

Společná zpráva k rozsudkům Evropského soudního dvora (AJ) [pdf 350 kB]

Marta Blízková
Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie Evropský sociální dialog
zpět