Evropští sociální partneři přináší řešení nezaměstnanosti mladých

Priority: učení, přechody ze škol do praxe, zaměstnávání a podnikání mladých. K dispozici i český překlad.

Evropští sociální partneři – BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC –11. června 2013 zveřejnili na tiskové konferenci v Bruselu Akční rámec k zaměstnávání mladých.

Akčním rámcem sociální partneři reagují v rámci naplňování svého pracovního programu na léta 2012 – 2014 na naléhavý problém nezaměstnanosti mladých. Nezaměstnanost mladých v celé EU-27 dosahuje již 23,5 %. Evropští sociální partneři proto přicházejí s řešeními v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu a dávají doporučení ostatním aktérům - vládám a institucím Evropské unie.

Cílem sociálních partnerů z celé Evropy je podpořit dynamické trhy práce otevřené mladým lidem. Zaměstnavatelé kladou důraz na modernizaci vzdělávacích systémů a systémů odborného výcviku a přípravy a  vyzývají k provádění reforem, aby zaměstnávání mladých bylo pro podniky atraktivnější.

Akční rámec je rozdělen do 4 částí podle prioritních oblastí: učení; přechody ze škol do praxe; zaměstnávání a podnikání. Zvláštní část je věnována samotné implementaci. Přílohou jsou příklady dobré praxe sociálních partnerů v jednotlivých členských zemích.

Vyjednávání probíhala od listopadu 2012 do počátku dubna 2013. Text je vyvážený a v celé řadě oblastí vychází vstříc potřebám zaměstnavatelů. Akční rámec je právně nezávazný dokument, ale odbory vyzývají k jeho důsledné implementaci na všech úrovních.

Akční rámec je také příspěvkem Evropských sociálních partnerů k vytvoření Evropské aliance pro učňovskou přípravu, která bude mít za cíl zlepšit kvalitu a nabídku programů učňovské přípravy šířením úspěšných programů učňovské přípravy ve všech členských státech. Aliance bude Evropskou komisí oficiálně spuštěna na konferenci v Lipsku 3.července 2013. 

Akční rámec k zaměstnávání mladých [pdf 351kB] (AJ; [pdf 483 kB]) - příloha s příklady dobré praxe (AJ) [pdf 550 kB]

Tisková zpráva Evropských sociálních partnerů (AJ) [pdf 323 kB]

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy - Mezinárodní organizace a EU

 

Blízková Marta
/
kategorie Evropský sociální dialog
zpět