Hloubková analýza zaměstnanosti v EU

Sociální partneři musí i nadále hrát klíčovou roli v oblastech týkajících se trhu práce a zaměstnanosti.

Po sedmi letech přicházejí Evropští sociální partneři – BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC - s novou hloubkovou analýzou trhů práce a zaměstnanosti v EU. Finanční krize, která se změnila v krizi hospodářskou a sociální, proměnila evropské prostředí. Evropské hospodářství se ocitlo v recesi, dlouhodobá stabilita eura byla vážně napadena a nezaměstnanost, zejména mladých lidí, v mnoha zemích dramaticky vzrostla. V roce 2008 bylo v EU 16 miliónů nezaměstnaných, po 6 letech o 10 miliónů osob více.

Analýza přináší ponaučení, která je možné si z tohoto období odnést. Jde zejména o:
 • naléhavou potřebu řešit slabiny v oblasti tvorby pracovních míst, investic a růstu;
 • důležitost proticyklických makroekonomických politik v dobrých a špatných dobách;
 • skutečnost, že sociální dialog může přispět k růstu a zaměstnanosti;
 • potenciál pro úspěšné a udržitelné přizpůsobení se změnám;
 • limity kopírování politik v Evropě;
 • potřebu podpořit produktivitu
 • nebo vzrůstající význam boje proti nerovnostem a chudobě.
Analýza byla vypracována v rámci pracovního programu na léta 2012 – 2014 a zabývá se řadou témat s přímým či nepřímým dopadem na zaměstnanost. Evropští sociální partneři na základě vyhodnocení dat za období 2008 – 2012 vypracovali řadu nových společných doporučení adresovaných jak evropským institucím, tak členským státům a sociálním partnerům. Sociální partneři se nadále hlásí ke společnému stanovisku ke Strategii Evropa 2020 z června 2010, evropské hospodářství se musí zlepšit v oblasti inovací, technologií a produktivity. Analýza je příspěvkem sociálních partnerů k řešením podporujícím tvorbu pracovních míst a zaměstnanost s cílem co nejvíce zvýšit celkový potenciál pracovních sil v Evropě a zajistit náležité podmínky pro politiky trhů práce a zaměstnanosti. V oblastech týkajících se trhu práce a zaměstnanosti musí sociální partneři i nadále hrát klíčovou roli.

Struktura analýzy:
 1. Zaměstnanost, investice, růst a konkurenceschopnost
 2. Produktivita, výzkum a vývoj, inovace, vzdělávání a výcvik
 3. Trhy práce
 4. Pracovně-právní vztahy
 5. Sociální ochrana a koheze
 6. Demografické změny
pdfHloubková analýza zaměstnanosti v EU3.38 MB (AJ)

Stanovisko ESP ke Strategii Evropa 2020 (červen 2010) (AJ)

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
Blízková Marta
/
kategorie Evropský sociální dialog
zpět