Druhá zpráva o realizaci Akčního rámce k zaměstnávání mladých

Příklady dobré praxe z oblasti vzdělávání, zaměstnávání a podnikání mladých

Evropští sociální partneři (ESP) – BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC – zveřejnili v pořadí již druhou zprávu o realizaci Akčního rámce k zaměstnávání mladých, v níž informují o svých aktivitách v oblasti zaměstnávání mladých na národní, odvětvové a firemní úrovni a popisují hlavní trendy. Zpráva přináší informace o realizaci přijatých opatření ve čtyřech prioritních oblastech: vzdělávání, přechody ze vzdělávání do zaměstnání, zaměstnání a podnikání mladých. Zprávu schválil Výbor pro sociální dialog při Evropské komisi v září 2015.

Otázka zaměstnávání mladých byla označena za jednu z hlavních priorit ESP v rámci pracovního programu na léta 2012 - 2014. V roce 2013 přijali ESP Akční rámec k zaměstnávání mladých, ve kterém přinesli řešení na snížení nezaměstnanosti mladých a konkrétní opatření na zlepšení pracovních příležitostí pro mladé lidi. Národní sociální partneři – v České republice Svaz průmyslu a dopravy ČR a Českomoravská konfederace odborových svazů – jsou povinni každoročně podávat zprávy o aktivitách svých a svých členů v této oblasti. V roce 2017 bude vypracována finální hodnotící zpráva. Vyhodnocení aktivit sociálních partnerů může vést k aktualizaci priorit a/nebo posouzení, zda je v některé z prioritních oblastí potřeba přijmout dodatečná opatření.

V aktuálně předložené zprávě se konstatuje, že přestože se zapojení sociálních partnerů zvyšuje a jejich pozitivní příspěvky přibývají, jsou výsledky nerovnoměrné a je zapotřebí většího úsilí. Nezaměstnanost osob ve věku 15 – 24 let je v EU stále velmi vysoká. V červnu 2015 míra nezaměstnanosti v této věkové kategorii dosáhla 20,7 % (v roce 2014 22,1 %). Někteří mladí lidé stále čelí obtížím při integraci na trh práce, v některých regionech daným strukturálními problémy. Je patrné, že duální učňovské systémy umožňují lepší přechody mladých lidí ze vzdělávání do práce, ale mladí lidé jsou často zaměstnáváni na dobu určitou. Hojně využívané jsou také částečné pracovní úvazky, neboť umožňují kombinaci práce se studiem. Akční rámec jako platforma národních sociálních partnerů může být katalyzátorem aktivit na národních úrovních, a to spolu s dalšími mechanismy, jako je znovuobnovená Evropská aliance pro učňovskou přípravu, Záruka pro mladé a Iniciativa na podporu zaměstnávání mladých.

pdf2. zpráva ESP o realizaci Akčního rámce k zaměstnávání mladých 1.39 MB (AJ)

Akční rámec k zaměstnávání mladých

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie Evropský sociální dialog
zpět