Směrnice o vysílání pracovníků

 Evropští sociální partneři požadují konzultaci před zásahem do směrnice.

Organizace Evropských sociálních partnerů  ETUC, BUSINESSEUROPE, UEAPME a CEEP adresovaly dne 29. 1. 2016 společný dopis Valdisu Dombrovskisi, místopředsedovi Evropské komise pro euro a sociální dialog, a Marianne Thyssen, komisařce pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, ve kterém požadují, aby před jakýmikoli kroky směřujícími k avizované revizi směrnice o vysílání pracovníků byly podrobně konzultovány. Takový postup by byl v duchu proklamovaného posilování sociálního dialogu a většího zapojení sociálních partnerů.

pdfDopis Evropských sociálních partnerů190.04 KB (AJ)

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie Evropský sociální dialog
zpět